Нумерація рядків

Додає, видаляє і форматує номери рядків в поточному документі. Щоб виключити абзац з нумерації рядків, клацніть його, виберіть пункти меню Формат - Абзац, клацніть вкладку Структура та нумерація і зніміть прапорець Включити цей абзац у нумерацію рядків. Можна також виключити стиль абзацу з нумерації рядків.

Піктограма Примітка

Номери рядків недоступні у форматі HTML.


Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Нумерація рядків (не для формату HTML)


Увімкнути нумерацію

Додає у поточний документ номери рядків.

Вигляд

Задайте властивості нумерації рядків.

Стиль символу

Виберіть стиль, який слід використати для номерів рядків.

Формат

Виберіть стиль нумерації, який ви бажаєте використати.

Позиція

Виберіть, де будуть ставитися номери рядків.

Інтервал

Введіть інтервал між номерами рядків та текстом.

Інтервал

Введіть крок нумерації рядків.

Розділювач

Можна ввести символ для розділення номерів рядків, якщо крок нумерації рядків більший від одиниці.

Текст

Введіть текст, який буде використовуватися як розділювач.

Кожні

Введіть число рядків, які будуть знаходитися між розділювачами.

Піктограма Примітка

Розділювачі виводяться тільки в ненумерованих рядках.


Кількість

Зазначте, чи потрібно включати порожні абзаци чи рядки в текстових рамках в число рядків.

Порожні рядки

Включає порожні абзаци в кількість рядків.

Рядки у рамках

Додає номери рядків до тексту у рамках. У кожній рамці нумерація починається заново, при цьому виключається з відліку рядків основної частини тексту документа. У зв'язаних рамках нумерація заново не починається.

Перезапуск з кожної нової сторінки

Починає заново нумерацію рядків вгорі кожної сторінки в документі.

Додавання номерів рядка