Виноски

Встановлює форматування виносок і кінцевих виносок.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Засоби - Виноски / кінцеві виноски - Виноски


Піктограма Примітка

Щоб задати додатковий параметр для виносок і кінцевих виносок, виберіть Формат - Сторінка, а потім відкрийте вкладку Виноска.


Автонумерація

Нумерація

Виберіть стиль нумерації, який слід використати для виносок і кінцевих виносок.

Вибір

Опис

A, B, C

Великі букви

a, b, c

Малі букви

I, II, III

Римські цифри (великі)

i, ii, iii

Римські цифри (малі)

1, 2, 3

Арабські цифри

A,... AA,... AAA,...

Алфавітна нумерація великими буквами. Після перших 26 елементів нумерація продовжується з "АА".

a,... aa,... aaa,...

Алфавітна нумерація малими буквами. Після перших 26 елементів нумерація продовжується з "aa".


Відлік

Виберіть стиль нумерації для виносок.

Параметри

Значення

На сторінці

Заново починає нумерацію виносок з верху кожної сторінки. Цей параметр доступний, тільки якщо в області Положення вибрано значення В кінці сторінки.

У розділі

Заново починає нумерацію виносок на початку кожної глави.

У документі

Наскрізна нумерація виносок у документі.


Почати з

Введіть номер для першої виноски в документі. Цей параметр доступний, тільки якщо в полі Відлік вибрано параметр "У документі".

До

Введіть текст, який потрібно показувати перед номером виноски в тексті примітки. Наприклад, введіть "До №", щоб вивести "До №1".

Після

Введіть текст, який потрібно показувати після номера виноски у тексті примітки. Наприклад, введіть ")", щоб вивести "1)".

Піктограма Підказка

Типово номери виносок вирівняні вліво. Для вирівнювання номерів виносок вправо змініть стиль абзацу Виноска. Натисніть клавішу F11, щоб відкрити діалогове вікно Стилі, і виберіть у списку стилів абзацу Виноска. Клацніть правою кнопкою по назві стилю і в контекстному меню виберіть Змінити. Перейдіть на вкладку Відступи та інтервали і встановіть значення 0 для відступу перед абзацом і після нього, а також для першого рядка. На вкладці Табуляція задайте у типі табулятора «Праворуч» значення 12пт, а у типі табулятора «Ліворуч» значення 14пт. Потім у діалоговому вікні Налаштування виносок уведіть \t у поля Перед і Після.


Позиція

В кінці сторінки

Виводить виноски внизу документа.

Наприкінці документа

Виводить в кінці документа виноски, як кінцеві виноски.

Стилі

Щоб виноски в документі виглядали однаково, призначте їм стиль абзацу.

Абзац

Виберіть стиль абзацу для тексту виноски.

Сторінка

Виберіть стиль сторінки для виносок.

Піктограма Примітка

Цей параметр доступний, тільки якщо в області Положення вибрано значення Наприкінці документа.


Стиль символу

Можна призначити стилі для тексту і прив'язок виносок. Можна використати раніше створені стилі виносок або інший стиль.

Область тексту

Виберіть стиль символів для позначок прив'язки виносок в області тексту документа.

Область виноски

Виберіть стиль символів для номерів виносок в області виносок.

Сповіщення про продовження виноски

Наприкінці виноски

Введіть текст, який потрібно виводити, якщо виноски продовжуються на наступній сторінці, наприклад, «Продовження на стор.». LibreOffice Writer автоматично вставить номер наступної сторінки.

Наступна сторінка

Введіть текст, який потрібно виводити на сторінці, де продовжуються виноски, наприклад, «Продовження; початок на стор. ». LibreOffice Writer автоматично вставить номер попередньої сторінки.