Нумерація

Задає числовий формат і ієрархію для нумерації глав у поточному документі.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Засоби - Нумерація розділів - Нумерація


Рівень

Виберіть рівень розділів і структури, який потрібно змінити, а потім задайте параметри для нумерації цього рівня. Щоб застосувати параметри нумерації (крім стилю абзацу) до всіх рівнів, клацніть "1-10".

Нумерація

Задайте форматування для вибраного рівня структури.

Стилі абзаців

Виберіть стиль абзацу, який потрібно призначити вибраному рівню розділів і структури. Якщо вибрати «Немає», вибраний рівень структури не буде визначено.

Число

Виберіть стиль нумерації, який потрібно застосувати до вибраного рівня структури.

Вибір

Опис

А, Б, В, ...

Великі букви

а, б, в, ...

Малі букви

I, II, III, ...

Римські цифри (великі)

i, ii, iii, ...

Римські цифри (малі)

1, 2, 3, …

Арабські цифри

A,... AA,... AAA,...

Алфавітна нумерація однаковими великими буквами, де кількість букв позначає рівень глави. Наприклад, "БББ" позначає другий номер на третьому рівні.

a,... aa,... aaa,...

Алфавітна нумерація однаковими великими буквами, де кількість букв позначає рівень глави. Наприклад, "вв" позначає третій номер на другому рівні.

Нічого

Без символів нумерації. На початку нумерованого рядка стоїть лише символ, визначений у полі Розділювач.


Стиль символу

Виберіть формат символу нумерації.

Показати підрівні

Виберіть число рівнів структури для включення в нумерацію глав. Наприклад, виберіть "3", щоб виводилось три рівні нумерації глав: 1.1.1

Розділювач Перед

Введіть текст, який потрібно виводити перед номером глави. Наприклад, введіть «Глава», щоб виводилося «Глава 1».

Розділювач Після

Введіть текст, який потрібно виводити після номера глави. Наприклад, введіть крапку (.), щоб виводилося "1.".

Почати з

Введіть номер, з якого потрібно розпочати нумерацію глав заново.