Нумерація розділів

Задає числовий формат і ієрархію для нумерації глав у поточному документі.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Нумерація розділів


Нумерація розділів пов'язана зі стилями абзаців. Типово відповідним рівням нумерації розділів і структури (1-10) призначено стилі абзаців «Заголовок» (1-10). При бажанні можна призначити рівням структури інші стилі абзацу.

Піктограма Підказка

Якщо вам необхідно пронумерувати заголовки, виберіть меню Засоби - Нумерація розділів для надання стилю абзацу нумерації. Не використовуйте піктограму нумерації на панелі інструментів форматування.


Піктограма Примітка

Щоб нумерація розділів і структури позначалась на екрані кольором, виберіть команду Перегляд - Затінення полів.


Нумерація

Задає числовий формат і ієрархію для нумерації глав у поточному документі.

Положення

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Формат

Зберігає або завантажує формат нумерації розділів і структури. Збережений формат нумерації доступний для всіх текстових документів.

Піктограма Примітка

Кнопка Формат доступна лише для нумерації розділів і структури. Для стилів нумерованих і маркованих списків змінюйте стилі нумерації абзаців.


Документ 1 - 9

Виберіть попередньо заданий стиль нумерації, який бажаєте призначити вибраному рівню структури.

Зберегти як

Відкриває діалогове вікно, де можна зберегти поточні параметри для вибраного рівня розділу і структури. Потім ці параметри можна завантажити з іншого документа.

Зберегти як

Виберіть стиль нумерації у списку і введіть для нього назву. Номери відповідають рівням структури, яким призначено стилі.