Застосувати

Автоматично форматує файл у відповідності з параметрами, заданими в меню Засоби - Автозаміна у вкладці Параметри.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Автоматичне виправлення - Застосувати


Вимкнення автоформату і автозаміни

При застосуванні автоматичного форматування використовуються наступні правила:

Автозаміна для заголовків

Абзац форматується як заголовок, якщо виконані наступні умови:

  1. абзац починається з великої букви

  2. у кінці абзацу не має розділового знаку

  3. над і під абзацом розташовані порожні абзаци.

Автозаміна для маркерів / нумерації

Щоб створити маркований список, введіть на початку абзацу дефіс (-), зірочку (*) або плюс (+), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛУ або Табуляції.

Щоб створити нумерований список, введіть в початку абзацу номер і крапку (.), а потім натисніть клавішу ПРОБІЛУ або Табуляції.

Піктограма Примітка

Автонумерація застосовується тільки до абзаців зі стилем Стандартний, Основний текст або Основний текст з відступом.


Автозаміна для розділювальних ліній

Якщо ввести три або більше дефіси (---), підкреслення (___) або знаки рівності (===) підряд, а потім натиснути клавішу ENTER, абзац буде замінений на горизонтальну лінію шириною в сторінку. Ця лінія є нижньою межею попереднього абзацу. Застосовуються наступні правила.

  1. Три дефіса (-) дають одинарну лінію (товщина 0,05 пунктів, відстань 0,75 мм).

  2. Три підкреслення (_) дають одинарну лінію (товщина 1 точка, відстань 0,75 мм).

  3. Три знака рівності (=) дають подвійну лінію (товщина 1,10 точка, відстань 0,75 мм).