Стилі

Використовуйте бічну панель "Стилі" для створення, змінення і вилучення стилів формату. Щоб застосувати стиль, двічі клацніть елемент.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Перегляд - Стилі

На панелі Форматування натисніть

Піктограма

Стилі


Щоб прикріпити вікно "Стилі", перетягніть панель його заголовку до лівого або правого краю робочої області. Щоб відкріпити вікно, двічі клацніть вільний простір на його панелі інструментів.

Типово, на бічній панелі "Стилі" виводяться зразки доступних стилів. Показ зразків можна вимкнути уПараметрах для експертів, встановивши для властивості /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview значення false.

Як застосувати стиль:

  1. Виберіть текст. Щоб застосувати стиль символів до одного слова, клацніть слово. Щоб застосувати стиль абзаців до одного абзацу, клацніть абзац.

  2. Двічі клацніть стиль у вікні Стилі.

Піктограма Підказка

Ви можете пов'язувати зі стилями сполучення клавіш на вкладці Засоби - Налаштувати - Клавіатура.


Панель Стилі містить піктограми для форматування документів:

Категорія стилю

Піктограма

Стилі абзаців

Показує стилі форматування абзаців. Користуйтесь стилями абзаців, щоб надати однакового формату, такого як шрифт, нумерація і вирівнювання абзацам у документі.

Піктограма

Стилі символу

Показує стилі форматування знаків. Користуйтесь стилями знаків, щоб надати певного стилю вибраному тексту абзацу.

Піктограма

Стилі рамки

Показує стилі форматування рамок. Користуйтесь стилями рамок, щоб задати макет і розташування рамки.

Піктограма

Стилі сторінки

Показує стилі форматування сторінок. Користуйтесь стилями сторінок, щоб задати макет, включно з наявністю верхніх і нижніх колонтитулів.

Піктограма

Стилі списків

Показує стилі форматування нумерованих і маркованих списків. Користуйтесь стилями списків для форматування знаків нумерації і маркерів та для задання відступів.

Піктограма

Стильове заповнення

Застосовує стиль до вибраного об'єкта чи тексту в документі. Клацніть цю піктограму, а потім перетягуванням зробіть вибір у документі, щоб застосувати стиль. Повторно натисніть цю піктограму або натисніть клавішу Esc, щоб вийти з цього режиму.

Піктограма

Новий стиль з вибраного

Відкриває підменю з додатковими командами.

Новий стиль з вибраного

Створити новий стиль на основі форматування поточного абзацу, сторінки або вибраного.

Оновити стиль

Атрибути тексту в позиції курсора у документі, змінені вручну, будуть додані до стилю, вибраного у вікні "Стилі".

Завантажити стилі

Відкриває діалогове вікно «Завантаження стилів» для імпорту стилів з іншого документа.

Піктограма Підказка

Детальніше про стилі.


Використані стилі

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.