Оптимальна висота

Автоматично добирає висоту рядка за вмістом комірок. Цей параметр є типовим для нових таблиць.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Таблиця - Автопідбір - Оптимальна висота рядка

Відкрийте панель інструментів Оптимізація з панелі Таблиця і натисніть

Піктограма

Оптимальна висота рядка


Піктограма Примітка

Ця команда доступна, тільки якщо таблиця містить рядок з фіксованою висотою.