Колонки

Визначає число і розташування колонок для стилю сторінки, рамки або розділу.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Формат - Сторінка - Колонки

Виберіть вкладку Формат - Рамка чи об'єкт - Властивості - Стовпці

Виберіть Формат - Стилі, а потім за допомогою контекстного меню відкрийте вкладку Змінити/Створити - Стовпці

Відкрийте вкладку Вставка - Рамка - Рамка - Стовпчики

Відкрийте вкладку Вставити/Формат - Розділ(и) - Стовпці


Значення, встановлювані за умовчанням

Можна вибрати попередньо визначене розташування колонок або створити власне. При застосуванні розмітки до стилю абзацу усі сторінки, де використовується цей стиль, будуть оновлені. Аналогічно, при застосуванні розмітки до стилю рамки усі рамки, де використовується цей стиль, будуть оновлені. Можна змінити розташування колонок для окремої рамки.

Стовпці

Введіть число колонок, яке буде на сторінці, у рамці чи розділі.

Можна також вибрати одну з попередньо визначених розміток колонок.

Поля вибору

Розподілити вміст рівномірно по всіх колонках

Рівномірно розподіляє текст в розділах з кількома колонками.

Ширина й інтервал

Якщо встановлений прапорець Автоматична ширина, то введіть параметри ширини і інтервалу між колонками.

(Номер колонки)

Відображає номер колонки, а також ширину і відстань між сусідніми колонками.

Стрілка вліво

Переміщує відображення колонки на одну колонку вліво.

Іконка

Стрілка вліво

Стрілка вправо

Переміщує відображення колонки на одну колонку вправо.

Іконка

Стрілка вправо

Ширина

Введіть ширину стовпчика.

Інтервал

Вкажіть, скільки місця слід залишати між колонками.

Автопідбір ширини

Створює колонки рівної ширини.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.

У режимі попереднього перегляду показуються тільки колонки і не показується оточуюча сторінка.

Лінія розділення

Ця область доступна, тільки якщо розмітка містить кілька колонок.

Лінія

Виберіть стиль роздільної лінії для колонок. Якщо роздільна лінія не потрібна, виберіть "ні".

Висота

Введіть висоту роздільної лінії у відсотках від висоти області колонки.

Позиція

Виберіть вирівнювання роздільної лінії по вертикалі. Цей параметр доступний, тільки якщо значення Висота для лінії менша 100%.

Застосувати до

Виберіть елемент, до якого необхідно застосувати розмітку колонок. Цей параметр доступний, тільки якщо діалогове вікно було відкрито за допомогою пунктів меню Формат - Колонки.

Властивості

Напрямок тексту

Вкажіть напрямок тексту абзацу, що використовує складну систему писемності (CTL). Ця функція доступна тільки при активованій підтримці складних систем писемності.