Структура та нумерація

Додавання або видалення рівня структури, нумерації або маркерів з абзацу. Ви можете також вибрати тип нумерації, а також налаштувати нумерацію в нумерованому списку.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Формат - Абзац - Нумерація

Виберіть Перегляд - Стилі -, а потім за допомогою контекстного меню відкрийте вкладку Змінити/Створити - Структура та нумерація ("Стилі абзацу")


  1. Для зміни параметрів нумерації абзаців, що використовують той самий стиль, виберіть Перегляд - Стилі, тоді клацніть піктограму Стилі абзаців. Клацніть правою кнопкою на стилю у списку, виберіть Змінити, а тоді клацніть вкладку Структура та нумерація.

  2. Для зміни параметрів нумерації виділених абзаців виберіть пункти меню ФорматАбзац та перейдіть на вкладку Структура і нумерація.

Рівні структури

Присвоює виділеним абзацам чи Стилю абзацу рівень структури від 1 до 10. Щоб очистити налаштування рівня структури виберіть пункт Основний текст.

Нумерація

Стиль нумерації

ВиберітьСтиль нумерації, який потрібно застосувати до абзацу. Список цих стилів виводиться також у вікні Стилі, якщо клацнути піктограму Стиль нумерації.

Реагувати стиль...

Змінює властивості вибраного стилю нумерації. Ці властивості будуть застосовні до усіх абзаців, відформатованих згідно із заданим стилем нумерації.

Цей розділ відображається тільки при зміні властивостей поточного абзацу, якщо вибрати Формат - Абзац.

Почати заново з цього абзацу

Перезапускає нумерацію у поточному абзаці.

Почати з

Установіть цей прапорець, а потім введіть номер, який повинен бути призначений абзацу.

Лічильник "Почати з"

Введіть номер, який потрібно призначити абзацу. Наступні абзаци будуть нумеруватися послідовно, починаючи з введеного тут номера.

Нумерація рядків

Визначте параметри нумерації рядків. Для додавання рядків в документ виберіть Засоби - Нумерація рядків.

Включити цей абзац у нумерацію рядків

Включає поточний абзац у нумерацію рядків.

Почати заново з цього абзацу

Перезапускає нумерацію рядків у поточному абзаці або від введеного номера рядка.

Почати з

Введіть номер рядка, в з якого перезапускати нумерацію