Буквиці

Перша буква абзацу форматується у вигляді великої літери висотою в кілька рядків. Абзац повинен містити не менше рядків, ніж зазначено в полі "Рядки".

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте вкладку Формат - Абзац - Буквиці

Виберіть Перегляд - Стилі -, за допомогою контекстного меню відкрийте вкладку Змінити/Створити - Буквиці


Налаштування

Показати буквиці

Застосовує параметри буквиці до обраного абзацу.

Ціле слово

Відображає першу літеру першого слова в абзаці як буквицю, а інші букви в слові - як великі літери.

Кількість символів

Введіть кількість символів, які будуть перетворені у буквиці.

Лінії

Введіть число рядків, на яке буде поширюватися буквиця, починаючи з першого рядка абзацу. У коротших абзацах буквиця не створюється. Усталено доступні значення від 2 до 9 рядків.

Відстань до тексту

Введіть відстань між буквицею і рештою тексту абзацу.

Уміст

Текст

Введіть текст, який має відображатися як буквиця замість перших букв абзацу.

Стиль символу

Виберіть стиль, який повинен використовуватися для буквиці. Для використання стилю поточного абзацу виберіть [None].

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.