Вставити сценарій

Вставляє сценарій в документ HTML або текстовий документ у поточну позицію курсору.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставити - Сценарій (тільки HTML-документи)


Вставлений сценарій позначається маленьким зеленим прямокутником. Якщо ви не бачите прямокутника, виберіть - LibreOffice Writer/Інтернет - Вигляд, і встановіть прапорець Коментарі. Щоб змінити сценарій, двічі клацніть зелений прямокутник.

Якщо документ містить кілька сценаріїв, то у діалоговому вікні Зміна сценарію будуть міститися кнопки "попередній" і "наступний" для переходу від одного сценарію до іншого.

Піктограма

Перейти до попереднього сценарію

Піктограма

Перейти до наступного сценарію

Уміст

Тип сценарію

Введіть тип сценарію, який потрібно вставити. Сценарій визначається у вихідному коді HTML тегів<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Додає посилання на файл сценарію. Клацніть радіокнопку URL, а потім уведіть посилання у поле. Можна також клацнути кнопку Огляд, відшукати файл, а потім клацнути Вставити. Пов'язаний файл сценарію позначається в HTML-коді такими тегами:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* весь текст тут пропускається */

</SCRIPT>

Огляд

Знайдіть файл, посилання на який необхідно вставити, а потім натисніть Вставити.

Текст

Введіть код сценарію, який потрібно вставити.