Функції

Залежно від типу вибраного поля можна призначити умови для певних функцій. Наприклад, можна визначити поле, що виконує макрос, якщо клацнути поле в документі, або умову, що в разі його виконання, приховує поле. Можна також визначити поля підстановки, які вставляють зображення, таблиці, врізки та інші об'єкти в документ, коли це необхідно.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Вставка - Поле - Інші поля - Функції


Тип

Показує список доступних типів полів. Щоб додати поле у ваш документ, клацніть тип поля у списку Вибрати, а потім натисніть кнопку Вставити. Доступні такі поля:

Тип

Значення

Умовний текст

Вставляє текст, якщо виконується певна умова. Наприклад, можна ввести "sun eq 1" в полі Умова а також текст, який потрібно вставити, коли змінна "sun" дорівнює "1", - у полі Якщо виконується. При бажанні можна крім того ввести текст, який буде відображатися, коли умова не виконується, - у полі Інакше. Щоб визначити змінну "sun", відкрийте вкладку Змінні, виберіть "Встановити змінну" і введіть "sun" в полі Ім'я і її значення в поліЗначення.

Вхідний список

Вставляє текстове поле, в якому відображається один елемент зі списку. Елементи можна додавати, змінювати і видаляти, а також змінювати їх порядок у списку. Клацніть поле Список в документі або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Shift+F9, щоб відкрити діалогове вікно Вибір елемента.

Поле вводу

Вставить текстове поле, яке можна відкрити, клацання в документі. Згодом можна змінити текст, який відображається.

Виконати макрос

Вставить текстове поле, клацнувши на якому виконується макрос. Для призначення полю макросу натисніть кнопку Макрос.

Позначка-заповнювач

Вставляє поле підстановки в документ, наприклад, для зображень. Якщо клацнути поле підстановки в документі, буде запропоновано вставити елемент, який відсутній.

Прихований текст

Вставляє текстове поле, приховуване при виконанні зазначеної умови. Для виклику цієї функції виберіть пункти меню - LibreOffice Writer - Знаки форматування і зніміть прапорець Поля: прихований текст.

Прихований абзац

Приховує абзац при виконанні зазначеної умови. Для виклику цієї функції виберіть пункти меню - LibreOffice Writer - Знаки форматування і зніміть прапорець Поля: прихований абзац.

Об'єднати символи

Об'єднує до 6 символів, які потім розглядаються як один символ. Ця функція доступна, лише якщо підтримуються східноазійські шрифти.


Піктограма Примітка

Перелічені нижче поля можна вставити, лише якщо у списку Тип вибрано відповідний тип поля.


Формат

Виберіть формат, який слід застосувати до вибраного поля, або клацніть кнопку "Додаткові формати", аби визначити інший формат.

Що стосується полів функцій, полі "Формат" використовується тільки для полів підстановки. При цьому за допомогою формату визначається об'єкт, для якого використовується поле підстановки.

Умова

Для полів, пов'язаних з умовою, самі умови вводяться тут.

Якщо, Інакше

Введіть текст у поле Якщо виконується, який буде виводитися при виконанні умови, і текст в полі Інакше, який буде виводитися при невиконанні умови.

В поля Тоді і Інакше можна також вставити поля бази даних, використовуючи формат "назва_бази_даних.назва_таблиці.назва_поля".

Піктограма Примітка

Якщо ім'я таблиці або поля не існує в базі даних, то нічого не буде вставлено.


Піктограма Примітка

Якщо "назва_бази_даних.назва_таблиці.назва_поля" взяти у лапки, то вираз буде вставлено як текст.


Посилання

Введіть текст, який має відображатися в полі. Якщо виконується вставка поля підстановки, то введіть текст, який буде відображатися як підказка при переміщенні покажчика миші в полі.

Формат

Виберіть макрос, який буде виконуватися, при клацанні поля.

Назва макроса

Служить для відображення назви вибраного макросу.

Позначка-заповнювач

Введіть текст, який має відображатися у полі підстановки.

Прихований текст

Введіть текст, який буде приховано при виконанні умови.

Симво

Виберіть символи, які необхідно об'єднати. Об'єднати можна не більше 6 символів. Цей параметр доступний тільки для типу поля Об'єднати символи.

Значення

Введіть значення для вибраного поля.

Макрос

Відкриває діалогове вікно Вибір макросу, де можна вибрати макрос, який буде виконуватися при натисненні на обраному в документі полю. Ця кнопка доступна тільки для поля функції "Виконати макрос".

Для полів Список відображаються такі елементи керування:

Елемент

Введіть новий елемент.

Додати

Додає елемент у список.

Елемент у списку

Виводить список елементів. У документі відображається перший елемент згори.

Вилучити

Видаляє вибраний елемент зі списку.

Уверх

Переміщує вибраний елемент вгору в списку.

Униз

Переміщує вибраний елемент вниз у списку.

Назва

Введіть унікальне ім'я для списку.

Вибір елементу

Це діалогове вікно буде відкрито, якщо клацнути поле Список в документі.

Виберіть елемент, який повинен відображатися в документі, а потім натисніть кнопку Гаразд.

Зміни

Відкриває діалогове вікно Редагування полів, де можна змінити список.

Наступний

Закриває поточний список і виводить наступний, якщо він є. Цю кнопку видно, якщо відкрити діалогове вікно Вибір елемента, натиснувши сполучення клавіш Ctrl+Shift+F9.