Вставити розрив

Вставляє розрив рядка, колонки або сторінки у поточну позицію курсора.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставити - Розрив


Тип

Виберіть тип розриву, який ви хочете вставити.

Розрив рядка

Закінчує поточний рядок і переміщує текст праворуч від курсора у новий рядок, не створюючи нового абзацу.

Піктограма Підказка

Розрив рядка можна вставити, натиснувши Shift+Enter.


Розрив колонки

Вставляє примусовий розрив стовпця (за наявності декількох стовпців) і переміщує текст, що праворуч від курсора, на початок наступного стовпця. Примусовий розрив стовпця зображається вгорі нового стовпця межею, яка не друкується.

Розрив сторінки

Вставляє примусовий розрив сторінки і переміщує текст, розміщений праворуч від курсора, на початок наступної сторінки. Вставлений розрив сторінки зображається вгорі нової сторінки межею, яка не друкується.

Піктограма Підказка

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Стиль

Виберіть стиль для сторінки, яка йде після ручного розриву сторінки.

Змінити номер сторінки

Призначає вказаний номер сторінці, яка йде після розриву. Цей параметр доступний лише тоді, коли сторінці після розриву призначено інший стиль.

Номер сторінки

Виберіть новий номер для сторінки, яка йде після ручного розриву сторінки.

Піктограма Примітка

Для відображення розривів, виберіть Перегляд - Недруковані символи.


Вставка і видалення розривів сторінок