Режим веб-сторінки

Показує документ так, як він виглядатиме у веб-переглядачі. Це зручно при створенні HTML-документів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Перегляд — Режим веб-сторінки

На панелі інструментів увімкніть

Піктограма

Веб