Знаки форматування

Показує недруковані символи в тексті, такі як символи абзацу, розриву рядка, табуляції, пробілу.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Перегляд - Символи форматування.

+F10

На стандартній панелі виберіть

Піктограма

Символи форматування


При видаленні символу абзацу утворений в результаті об'єднання абзац набуває форматування того абзацу, в якому перебуває курсор.

Щоб вказати, які знаки форматування слід показати, виберіть - LibreOffice Writer - Знаки форматування, а потім виберіть необхідні параметри в розділі Показувати.