Зміна елементу покажчика

Змінює вибраний елемент покажчика. Клацніть перед елементом покажчика або у ньому, а потім виберіть цю команду.

Щоб вставити елемент покажчика, виберіть у документі слово, а потім виберіть Вставка - Зміст та покажчик - Елемент покажчика.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Зміни - Посилання - Елемент покажчика...

Відкрийте контекстне меню і виберіть Елемент покажчика


Виділення

Змінює обраний елемент покажчика.

Покажчик

Показує тип покажчика, до якого належить обраний елемент. У цьому діалоговому вікні неможливо змінити тип покажчика для елемента покажчика. Замість цього слід вилучити елемент покажчика з документа, а потім вставити його в інший тип покажчика.

Запис

Змініть елемент покажчика за необхідності. При зміні елемента покажчика у покажчику відображається тільки новий текст, але не елемент покажчика в документі. Можна ввести покажчик з коментарями, наприклад "Базові, див. також Загальні".

1-ий ключ

Щоб створити багаторівневий покажчик, введіть назву елемента покажчика першого рівня або виберіть назву зі списку. Поточний елемент покажчика додається під цією назвою.

2-ий ключ

Введіть назву елемента покажчика другого рівня або виберіть назву зі списку. Поточний елемент покажчика додається під цією назвою.

Рівень

Змінює рівень елемента змісту.

Фонетичне читання

Введіть фонетичне читання для відповідного елемента. Наприклад, якщо японське слово, написане на кандзі, має різні вимови, введіть правильну вимову, записану катаканою. Слово, написане на кандзі, потім бере участь в сортуванні відповідно до фонетичного читання. Цей параметр доступний, тільки якщо включена підтримка азійських мов.

Видалити

Вилучає вибраний елемент із покажчика. З документа текст елемента не вилучається.

Кінцева стрілка вліво

Перехід до першого елемента покажчика того самого типу в документі.

Піктограма

Кінцева стрілка вліво

Кінцева стрілка вправо

Перехід до останнього елемента покажчика цього самого типу у документі.

Піктограма

Кінцева стрілка вправо

Стрілка вліво

Перехід до попереднього елемента покажчика цього самого типу в документі.

Піктограма

Стрілка вліво

Стрілка вправо

Перехід до наступного елемента покажчика цього самого типу у документі.

Піктограма

Стрілка вправо

Піктограма Підказка

Можна швидко переходити до елементів покажчика за допомогою Панелі навігації.