Зміна полів

Відкриває діалогове вікно, в якому можна змінити властивості поля. Клацніть поле, а потім виберіть цю команду. В діалоговому вікні можна скористатись кнопками зі стрілками, щоб перейти до попереднього або наступного поля.

Відкрити поле для редагування можна також двічі клацнувши його у вашому документі.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Редагування - Поля


Піктограма Підказка

Щоб перемкнути у документі вигляд між назвами полів та їхнім вмістом, виберіть команду Перегляд - Назви полів.


Піктограма Примітка

Якщо вибрати у документі посилання DDE і вибрати команду Зміни - Поля, буде відкрито вікно Змінити посилання.


Піктограма Примітка

Якщо клацнути перед полем типу "відправник", а потім вибрати Зміни - Поля, відкриється діалогове вікно Відомості про користувача.


Тип

Показує тип поля, яке ви редагуєте.

Піктограма Примітка

Описані далі елементи вікна з'являються лише тоді, коли вибрано відповідний тип поля.


Вибрати

Виводяться параметри поля, наприклад, "фіксоване". При бажанні можна вибрати інший параметр для вибраного типу поля.

Формат

Виберіть формат для вмісту поля. Для полів дати, часу та полів, визначених користувачем, можна також відкрити список "Додаткові формати" і вибрати інший формат. Перелік доступних для вибору форматів залежить від типу редагованого поля.

Зміщення

Показує зміщення для вибраного типу поля, наприклад "Наступна сторінка", "Номери сторінок" або "Попередня сторінка". Можна ввести нове значення зміщення, яке буде додаватися до зображуваних номерів сторінок.

Піктограма Попередження

Якщо потрібно змінити фактичний номер сторінки, а не зображуваний номер, не змінюйте значення Зміщення. Інформацію про зміну номерів сторінок див. у посібнику Номери сторінок.


Рівень

Тут змінюють визначені значення та рівні структури для типу поля "Глава".

Назва

Показує назву змінної поля. За бажанням можна ввести нову назву.

Значення

Показує поточне значення змінної поля. За бажанням можна ввести нове значення.

Фіксований зміст

Вставляє поле як статичний вміст, тобто оновлення поля неможливо.

Умова

Показує умову, яка має виконуватись для активації поля. За бажанням можна ввести нову умову.

То, Інакше

Тут змінюють вміст поля залежно від того, виконується умова чи ні.

Макрос

Відкриває діалогове вікно Вибір макросу, де можна вибрати макрос, який буде виконуватися при натисненні на обраному в документі полю. Ця кнопка доступна тільки для поля функції "Виконати макрос".

Посилання

Вставте або змініть текст посилання для обраного поля.

Назва макроса

Показує назву макроса, пов'язаного з вибраним полем.

Заповнювач

Показує текст заповнювача для вибраного поля.

Вставити текст

Показує текст, зв'язаний із умовою.

Формула

Показує формулу поля формули.

Невидимий

Приховує вміст поля в документі. Це поле вставляється в документ у вигляді тонкої сірої позначки. Цей параметр доступний лише для типів полів "Встановити змінну" і "Поле користувача".

Застосувати

Додає до списку Вибір користувацьке поле.

Іконка

Застосувати

Видалити

Вилучає користувацьке поле зі списку вибору. Вилучити можна лише ті поля, які не використовуються в поточному документі. Щоб вилучити зі списку поле, яке використовується у поточному документі, спочатку вилучіть всі примірники цього поля з документа, а потім вилучіть його зі списку.

Піктограма

Видалити

Вибір бази даних

Виберіть зареєстровану базу даних, із якої слід вставити вибране поле. Можна також змінити таблицю або запит, на які посилається вибране поле.

Номер запису

Показує число записів бази даних, які вставлені при виконанні умови, вказаної для типу поля "Будь-який запис".

Стрілка вліво

Перехід до попереднього поля цього ж типу у документі. Ця кнопка активна лише тоді, коли в документі є декілька полів одного й того ж типу.

Піктограма

Попереднє поле

Стрілка вправо

Перехід до наступного поля цього ж типу в документі. Ця кнопка активна лише тоді, коли в документі є декілька полів одного й того ж типу.

Піктограма

Наступне поле

Про Поля