Попередній перегляд

Відображення або приховання попереднього перегляду друкованої сторінки.

Щоб скористатися цією командою…

Меню Файл - Перегляд друку

Піктограма

Перегляд друку


Для листання або друку документа користуйтеся піктограмами на панелі Перегляд друку.

Для прокрутки сторінок також можна скористатися клавішами Page Up і Page Down.

Піктограма Примітка

Ви не можете відредагувати документ у режимі попереднього перегляду.