Засоби

Це меню використовується для відкриття і зміни каталогу символів, або імпорту зовнішньої формули як файлу даних чи з буфера обміну. Інтерфейс програми можна налаштувати згідно до ваших вимог. Ви також можете змінити параметри програми.

Символи

Відкриває вікно Символи, в якому ви можете вибрати символ для вставки у формулу.

Імпортувати формулу

Ця команда відкриває діалогове вікно для імпортування формули.

Імпортувати MathML з буфера обміну

Ця команда перетворює вміст буфера обміну MathML у StarMath та вставляє його у поточну позицію курсора.

Налаштування

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Параметри

Ця команда відкриває діалогове вікно для зміни конфігурації програми.