Розміри шрифтів

Використовуйте це вікно для зазначення розміру шрифтів для вашої формули. Виберіть основний розмір, і всі елементи формули будуть масштабовані відносно нього.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть пункт меню Формат - Розмір шрифту


Діалогове вікно розмір шрифту

Базовий розмір

Усі елементи формули пропорційно масштабуються до основного розміру. Для зміни основного розміру виберіть або введіть потрібний розмір у точках (pt). Ви можете також використовувати інші одиниці вимірювання або інші метрики, які автоматично сконвертуються у точки.

Піктограма Підказка

Щоб змінити типовий розмір (12 pt), що використовується у LibreOffice Math, на постійній основі, вам спочатку слід вказати розмір (наприклад, 11 pt), а потім натиснути кнопку Типовий.


Відносні розміри

У цьому розділі ви можете визначити відносні розміри кожного з типів елементів.

Текст

Виберіть розмір тексту у формулі відносно основного розміру.

Індекси

Виберіть відносний розмір для індексів у формулі стосовно основного розміру.

Функції

Виберіть відносний розмір для назв та інших елементів функцій у формулі стосовно основного розміру.

Оператори

Виберіть відносний розмір математичних операторів у формулі стосовно основного розміру.

Межі

Виберіть відносний розмір для границь у формулі стосовно основного розміру.

Типовий

Натисніть цю кнопку для збереження ваших змін як типових для усіх нових формул. Вікно із підтвердження появиться перед збереженням будь-яких змін.

Діалогове вікно Зберегти як типові