Співвідношення

Введена команда(и)

Символ в панелі Елементів

Значення

< або lt

Піктограма

Менше

<< або ll

Набагато менше

<= або le

Піктограма

Менше або рівне

<> або neq

Піктограма

Не рівне

=

Піктограма

Рівняння

> або gt

Піктограма

Більше

>= або ge

Піктограма

Більше або рівне

>> або gg

Набагато більше

approx

Піктограма

Приблизно рівне

def

визначається як/рівне за визначенням

divides

Піктограма

ділиться

dlarrow

Піктограма

Подвійна стрілка ліворуч

dlrarrow

Піктограма

Подвійна стрілка у обох напрямках

drarrow

Піктограма

Подвійна стрілка праворуч

equiv

Піктограма

Еквівалентність або конгруентність

geslant

Піктограма

Більше або дорівнює

leslant

Піктограма

Менше або дорівнює

ndivides

Піктограма

не ділиться

ortho

Піктограма

Ортогональність

parallel

Піктограма

Паралельність

prop

Піктограма

Пропорційність

sim

Піктограма

Подібність

simeq

Піктограма

Подібність або еквівалентність

toward

Піктограма

Прямування

prec

Піктограма

Передує

nprec

Піктограма

Не передує

succ

Піктограма

Слідує

nsucc

Піктограма

Не слідує

preccurlyeq

Піктограма

Передує або дорівнює

succcurlyeq

Піктограма

Підмножина або еквівалентна множина

precsim

Піктограма

Передує або еквівалентне

succsim

Піктограма

Підмножина або еквівалентна множина

transl

Символ співвідношення «є образом»

transr

Символ співвідношення «є оригіналом»


Співвідношення

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними видами співвідношень. Функції співвідношень показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі види співвідношень, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у Вікні команд.