Дії над множинами

У програмі LibreOffice Math ви можете використовувати різноманітні позначення для дій над множинами. Деякі з цих операторів показано у нижній частині панелі Елементів. Всі ці позначення можна побачити і у списку, доступ до якого можна отримати за допомогою контекстного меню вікна Команди. Будь-які оператори, відсутні на панелі Елементів можна вводити безпосередньо у вікні Команди. Ви також можете напряму ввести інші частини формули, навіть якщо для них вже існують відповідні кнопки з піктограмами.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть пункт Дії над множинами

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Операції над множинами зі списку.


Після того, як ви виберете пункт Операції над множинами у верхній частині панелі Елементів, у нижній частині цього вікна буде показано додаткові кнопки з піктограмами для цих дій. Щоб додати відповідний оператор у формулу, яку ви змінюєте у вікні Команди, просто натисніть на його зображення.

Подробиці щодо дій над множинами:

Піктограма

входить до

Кнопка з цією піктограмою використовується для того, щоб вставити у формулу оператор входить до множини з двома заповнювачами. Ввести цей оператор також можна за допомогою команди <?> in <?>, записаної у Вікні команд.

Піктограма

не входить до

Кнопка з цією піктограмою використовується для того, щоб вставити у формулу оператор не входить до множини з двома заповнювачами. Ввести цей оператор також можна за допомогою команди <?> notin <?>, записаної у Вікні команд.

Піктограма

включає

Кнопка з цією піктограмою використовується для того, щоб вставити у формулу оператор містить у собі з двома заповнювачами. Ввести цей оператор також можна за допомогою команд <?> owns <?> або <?> ni <?>, записаних у Вікні команд.

Піктограма

порожня множина

Кнопка з цією піктограмою використовується для того, щоб вставити у формулу позначку порожньої множини. Ввести цю позначку також можна за допомогою команди emptyset, записаної у Вікні команд.

Піктограма

Перетин

Кнопка з цією піктограмою використовується для того, щоб вставити у формулу оператор перетину множин з двома заповнювачами. Ввести цей оператор також можна за допомогою команди <?> intersection <?>, записаної у Вікні команд.

Піктограма

Об'єднання

Кнопка з цією піктограмою використовується для того, щоб вставити у формулу оператор об’єднання множин з двома заповнювачами. Ввести цей оператор також можна за допомогою команди <?> union <?>, записаної у Вікні команд.

Піктограма

Різниця

Кнопка з цією піктограмою використовується для того, щоб вставити у формулу оператор різниці між множинами. Ввести цей оператор також можна за допомогою команди <?> setminus <?> або <?> bslash <?>, записаної у Вікні команд.

Піктограма

Фактор-множина

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу похилу риску, що позначає фактор-множину, з двома заповнювачами. Цю дію також можна додати у формулу за допомогою команди <?>slash<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

алеф

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу символ потужності множини. Цей символ також можна додати у формулу за допомогою команди aleph, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

Підмножина

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу оператор «є підмножиною» з двома заповнювачами. Цю дію також можна додати у формулу за допомогою команди <?>subset<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

Підмножина або еквівалентна множина

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу оператор «є підмножиною або еквівалентною множиною» з двома заповнювачами. Цей оператор також можна додати у формулу за допомогою команди <?>subseteq<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

Надмножина

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу оператор «є надмножиною» з двома заповнювачами. Цей оператор також можна додати у формулу за допомогою команди <?>supset<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

Надмножина або еквівалентна множина

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу оператор «є надмножиною або еквівалентною множиною» з двома заповнювачами. Цей оператор також можна додати у формулу за допомогою команди <?>supseteq<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

не є підмножиною

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу оператор «не є підмножиною» з двома заповнювачами. Цей оператор також можна додати у формулу за допомогою команди <?>nsubset<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

не підмножина або еквівалентна множина

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу оператор «не є підмножиною або еквівалентною множиною» з двома заповнювачами. Цей оператор також можна додати у формулу за допомогою команди <?>nsubseteq<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

не надмножина

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу оператор «не є надмножиною» з двома заповнювачами. Цей оператор також можна додати у формулу за допомогою команди <?>nsupset<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

не надмножина або еквівалентна множина

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу оператор «не є надмножиною або еквівалентною множиною» з двома заповнювачами. Цей оператор також можна додати у формулу за допомогою команди <?>nsupseteq<?>, введеної безпосередньо у Вікно команд.

Піктограма

Множина натуральних чисел

Ця кнопка з піктограмою використовується для введення символу, що позначає множину натуральних чисел. Ви також можете ввести цей символ за допомогою команди setn, введеної у Вікні команд.

Піктограма

Множина цілих чисел

Ця кнопка з піктограмою використовується для введення символу, що позначає множину цілих чисел. Ви також можете ввести цей символ за допомогою команди setz, введеної у Вікні команд.

Піктограма

Множина раціональних чисел

Ця кнопка з піктограмою використовується для введення символу, що позначає множину раціональних чисел. Ви також можете ввести цей символ за допомогою команди setq, введеної у Вікні команд.

Піктограма

Множина дійсних чисел

Ця кнопка з піктограмою використовується для введення символу, що позначає множину дійсних чисел. Ви також можете ввести цей символ за допомогою команди setr, введеної у Вікні команд.

Піктограма

Множина комплексних чисел

Ця кнопка з піктограмою використовується для введення символу, що позначає множину комплексних чисел. Ви також можете ввести цей символ за допомогою команди setc, введеної у Вікні команд.

Піктограма Попередження

Пам’ятайте, що якщо ви вводити формулу вручну у Вікні команд, між значеннями і командами слід залишати пробіли (проміжки). Це допоможе програмі правильно відтворити структуру формули.