Формат

Щоб ваші формули мали належний формат, ви можете скористатися відповідними параметрами LibreOffice Math. Параметри формату буде відображено у нижній частині панелі Елементів. Їх перелік доступний також і з контекстного меню вікна Команди.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть у ньому пункт Формати

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Формати зі списку.


Нижче наведено повний перелік усіх доступних у LibreOffice Math параметрів форматування. Піктограма поряд з параметром форматування позначає, що доступ до цього параметра можна отримати у панелі Елементів (меню Перегляд - Елементи) або з контекстного меню вікна Команди.

Піктограма Примітка

Літера "a" відповідає у вашій формулі заповнювачу, якому ви зможете надати відповідне форматування. Ви можете замінити цей заповнювач будь-яким іншим елементом формули.


Параметри форматування

Піктограма

Верхній індекс ліворуч

Вставляє заповнювач з верхнім індексом ліворуч від нього. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>lsup{<?>}, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Верхній індекс згори

Вставляє заповнювач з верхнім індексом прямо над ним. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>csup<?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Верхній індекс праворуч

Вставляє заповнювач з верхнім індексом праворуч від нього. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>^<?> або команд rsup та sup, записаних у вікні Команд.

Піктограма

Вертикальний пакет (2 елементи)

Вставляє вертикальний пакет (біноміальний коефіцієнт) з двома заповнювачами. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>binom<?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Розрив рядка

Вставляє у формулу розрив рядка. Цей елемент форматування також можна ввести за допомогою команди newline, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Нижній індекс ліворуч

Вставляє заповнювач з нижнім індексом ліворуч від нього. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>lsub<?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Нижній індекс знизу

Вставляє заповнювач з нижнім індексом прямо під ним. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>csub<?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Нижній індекс праворуч

Вставляє заповнювач з нижнім індексом праворуч від нього. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>_<?> або команд rsub та sub, записаних у вікні Команд.

Піктограма

Вертикальний пакет (3 елементи)

Вставляє вертикальний пакет (біноміальний коефіцієнт) з трьома заповнювачами. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди stack {<?>#<?>#<?>}, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Короткий пробіл

Вставляє короткий пробіл між заповнювачем і наступним елементом. Його також можна ввести за допомогою команди `, записаної у Вікні команд. Команда повинна знаходитися ліворуч або праворуч від символу, змінної або завершеної команди.

Піктограма

Вирівняти ліворуч

Кнопка з цим значком застосовує вирівнювання ліворуч для "a" і додає заповнювач. Подібне форматування можна також виконати командою alignl<?>, введеною безпосередньо у вікні Команд.

Піктограма

Вирівнювання по центру

Кнопка з цим значком застосовує вирівнювання по центру для "a" і додає заповнювач. Подібне форматування можна також виконати командою alignc<?>, введеною безпосередньо у вікні Команд.

Піктограма

Вирівняти праворуч

Кнопка з цим значком застосовує вирівнювання праворуч для "a" і додає заповнювач. Подібне форматування можна також виконати командою alignr<?>, введеною безпосередньо у вікні Команд.

Піктограма

Пакет матриці

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу матрицю з чотирма заповнювачами. Щоб ввести цю матрицю, ви також можете скористатися командою matrix{<?>#<?>##<?>#<?>}, введеною безпосередньо у вікні Команд. Розташування елементів за комірками визначається двома координатами; перша визначає номер рядка, а друга — номер стовпчика. Створену матрицю можна поширювати у будь-якому напрямку додаванням рядків або стовпчиків у вікні Команд.

Піктограма

Проміжок

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу проміжок або пробіл між двома заповнювачами. Подібне форматування також можна ввести за допомогою команди ~, введеної безпосередньо у вікно Команд. Ця команда має знаходитися ліворуч або праворуч від символу, змінної або завершеної команди.

Команди вирівнювання alignl, alignc і alignr, особливо зручні, якщо ви

Під час використання інструкцій вирівнювання пам’ятайте, що

Вирівнювання, яке виконує команда "matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Вирівнювання ліворуч

Якщо рядок або вираз починається з тексту, його типово буде вирівняно ліворуч. Подібну поведінку програми можна змінити будь-якою з команд вирівнювання. Наприклад, stack{a+b-c*d#alignr "текст"}, тут "текст" буде вирівняно праворуч. Пам’ятайте, що текст завжди слід брати у подвійні лапки.

Звичайні розташовані по центру формули можна вирівняти ліворуч без використання пункту меню Формат - Вирівнювання. Щоб зробити це, введіть порожній рядок, тобто рядок, що складається лише з лапок без тексту, "", перед частиною формули, яку ви бажаєте вирівняти. Наприклад, команда "" a+b newline "" c+d призведе до того, що обидва рівняння буде вирівняно ліворуч, а не по центру.

Піктограма Попередження

Під час введення формул безпосередньо у Вікні команд, пам’ятайте, що деякі з елементів форматування потребують виокремлення пробілами, щоб програма правильно відтворювала структуру формули.Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви використовуєте у ваших операторах значення замість заповнювачів, наприклад, "a lsup{3}".


Натисніть Дужки і групування для детальнішої інформації про форматування у LibreOffice Math.

Корисна інформація щодо індексів і показників степенів і зміни розміру допоможе вам відтворити формули найкращим чином.