Атрибути

У формулах LibreOffice Math ви можете використовувати різні атрибути елементів. Деякі з них можна побачити у нижній частині панелі Елементів. Крім того, список цих атрибутів також доступний з контекстного меню вікна Команди. Всі атрибути, яких немає у панелі Елементів або у контекстному меню, можна вставити у формулу, ввівши відповідні команди у вікно Команди.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрити контекстне меню у вікні команд — вибрати Атрибути

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Атрибути зі списку.


Нижче наведено повний список атрибутів, доступ до яких ви можете отримати з LibreOffice Math. Символ розташований поруч з атрибутом вказує на те, що доступ до атрибута можна отримати через панель Елементів (меню Перегляд - Елементи) або з контекстного меню вікна Команди.

Піктограма Примітка

У описаних нижче функціях атрибутів літера "a" на піктограмі відповідає заповнювачеві, якому ви можете надати потрібне вам значення. Ви можете замінити заповнювач будь-яким іншим обраним вами символом.


Функції атрибутів

Піктограма

Прямий штрих

Вставляє у формулу заповнювач з прямим штрихом. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди acute<?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Зворотний штрих

Вставляє у формулу заповнювач зі зворотним штрихом. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди grave <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Перевернутий циркумфлекс

Вставляє у формулу заповнювач з перевернутим циркумфлексом («галочкою») над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди check <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Бревіс

Вставляє у формулу заповнювач зі значком короткості. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди breve <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Кружечок

Вставляє у формулу заповнювач зі кружечком над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди circle <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Стрілка вектора

Вставляє у формулу заповнювач зі стрілкою вектора над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди vec <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Тильда

Вставляє у формулу заповнювач з тильдою над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди tilde <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Циркумфлекс

Вставляє у формулу заповнювач з циркумфлексом ("кришечкою") над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди hat <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Риска вгорі (планка)

Вставляє у формулу заповнювач з рискою ("планкою") над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди bar <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Крапка

Вставляє у формулу заповнювач з точкою над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди dot <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Довга стрілка вектора

Вставляє у формулу заповнювач з довгою стрілкою вектора над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди widevec, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Довга тильда

Вставляє у формулу заповнювач з довгою тильдою над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди widetilde, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Довгий циркумфлекс

Вставляє у формулу заповнювач з довгим циркумфлексом ("кришечкою") над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди widehat, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Подвійна крапка

Вставляє у формулу заповнювач з подвійною крапкою над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди ddot <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Риска над

Використовується для вставки лінії над міткою-заповнювачем. Можна також ввести overline <?> безпосередньо у вікні Команди. Відповідна довжина лінії буде встановлено автоматично.

Піктограма

Риска внизу

Вставляє у формулу заповнювач з рискою під ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди underline <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Лінія підкреслення

Вставляє у формулу заповнювач з рискою перекреслювання. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди overstrike <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Потрійна крапка

Вставляє у формулу заповнювач з трьома крапками над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди dddot <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Прозорість

Вставляє у формулу заповнювач з у вигляд прозорого символу. Цей атрибут додає у формулу проміжок, рівний своєму аргументу, але не показує вмісту аргументу. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди phantom <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Жирний шрифт

Вставляє у формулу заповнювач з напівжирною гарнітурою шрифту. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди bold <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Курсив

Вставляє у формулу заповнювач з курсивною гарнітурою шрифту. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команд ital <?> або italic <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Зміна розміру

Вставляє у формулу команду зміни розміру шрифту з двома заповнювачами. Перший з заповнювачів відповідає за розмір шрифту (наприклад, 12), а другий за сам текст. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди size <?> <?>, записаної у вікні Команд.

Піктограма

Зміна шрифту

Вставляє у формулу команду зміни типу шрифту з двома заповнювачами. Перший з заповнювачів відповідає за назву одного з нетипових шрифтів, Serif, Sans або Fixed, а другий за сам текст. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди font <?> <?>, записаної у вікні Команд.

Щоб змінити колір символів у вашій формулі, скористайтеся командою color. Спочатку наберіть команду color, а потім назву кольору (ви можете обрати один з таких варіантів: "white" (білий), "black" (чорний), "cyan" (блакитний), "magenta" (малиновий), "red" (червоний), "blue" (синій), "green" (зелений) і "yellow" (жовтий)). Слідом за командою наберіть формулу, символ або послідовність символів. Наприклад, якщо ввести команду color green size 20 a, буде показано літеру "a" кеглем шрифту 20.

Команди nbold і nitalic вилучають типові параметри жирності або курсивності з елементів формули. Наприклад, щоб записати прямим шрифтом x у формулі 5 x + 3=28, можна використати команду nitalic перед x, ось так: 5 nitalic x + 3=28.

Піктограма Примітка

Атрибути "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" і "vec" завжди друкуються однаковими. Налаштувати їх розташування і довжину над довгим символом неможливо.


Щоб змінити розмір шрифту, ви можете скористатися командами size n, +n, -n, *n та /n , де n є заповнювачем. Цим способом зручно користуватися, якщо вам потрібно змінити базовий розмір шрифту у формулі. Команди size +n і size -n змінюють кегль на вказану величину, а команди size *n і size /n змінюють його розмір на вказаний відсоток. Наприклад, команда size *1.17 збільшує розмір шрифту на 17%.

Піктограма Попередження

Пам’ятайте, що багато операторів для коректного відображення формули вимагають, щоб ви додавали пробіли між елементами формули. Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви вказуєте атрибути для фіксованих значень елементів, а не заповнювачів.


Докладнішу інформацію щодо форматування у LibreOfficeMath ви можете отримати з розділу Дужки і групування.

Відомості щодо атрибутів, індексів і показників степенів і зміни розміру полегшать вам створення структури вашого документа.