Оператори

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними операторами. Всі доступні оператори показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі оператори, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у вікні Команд.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть Оператори

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Оператори зі списку.


Нижче наведений перелік доступних операторів. Піктограма поруч з ім'ям оператора вказує на те, що доступ до оператора можна отримати з панелі Елементів (меню Перегляд - Елементи), або у контекстному меню вікна Команди.

Операторні функції

Піктограма

Границя

Вставляє знак границі з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою lim <?> у вікні Команд.

Піктограма

Сума

Вставляє знак суми з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою sum <?> у вікні Команд.

Піктограма

Добуток

Вставляє знак добутку з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою prod <?> у вікні Команд.

Піктограма

Співдобуток

Вставляє знак співдобутку з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою coprod <?> у вікні Команд.

Піктограма

Верхня і нижня межі

Вставляє визначення верхньої і нижньої меж для інтеграла і суми з одним заповнювачем. Можна також ввести from{<?>} to{<?>} <?> безпосередньо у вікні Команд. Визначення меж слід використовувати разом з відповідними операторами. Межі буде розташовано по центру над і під символом суми.

Піктограма

Інтеграл

Вставляє знак інтеграла з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою int <?> у вікні Команд.

Піктограма

Подвійний інтеграл

Вставляє знак подвійного інтеграла з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою iint <?> у вікні Команд.

Піктограма

Потрійний інтеграл

Вставляє знак потрійного інтеграла з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою iiint <?> у вікні Команд.

Піктограма

Нижня межа

Вставляє шаблон визначення нижньої межі для інтеграла або суми з заповнювачами. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою from {<?>}<?> у вікні Команд.

Піктограма

Інтеграл за замкненим контуром

Вставляє знак інтеграла за замкненим контуром з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою lint <?> у вікні Команд.

Піктограма

Інтеграл за замкненою поверхнею

Вставляє знак інтеграла за замкненою поверхнею з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою llint <?> у вікні Команд.

Піктограма

Інтеграл за замкненим об’ємом

Вставляє знак інтеграла за замкненим об’ємом з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою lllint <?> у вікні Команд.

Піктограма

Верхня межа

Вставляє шаблон визначення верхньої межі для інтеграла або суми з заповнювачами. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою from {<?>}<?> у вікні Команд. Визначення меж можна використовувати лише у поєднанні з відповідними операторами.

Піктограма Підказка

Додати межі до оператора (наприклад, інтеграла) можна також клацанням по бажаному оператору з наступним клацання по символу меж. Цей спосіб швидший за введення команд напряму.


Команда liminf вставляє оператор нижньої границі з одним заповнювачем.

Команда limsup вставляє оператор верхньої границі з одним заповнювачем.

Ввести ваш власний оператор у LibreOffice Math ви можете за допомогою команди oper, набраної у Вікні команд. Ця команда є дуже корисною для введення у формулу спеціальних символів. Приклад: oper %theta x. За допомогою команди oper ви також можете вставляти символи, яких немає у типовому наборі символів LibreOffice. Команду oper можна також використовувати у поєднанні із границями; наприклад, oper %union from {i=1} to n x_{i}. У цьому прикладі символ об’єднання викликано за допомогою команди union. Але цього символу немає серед заздалегідь визначених символів. Щоб визначити його, виберіть пункт меню Засоби - Символи, а потім Спеціальний набір символів у діалоговому вікні, що відкриється, потім натисніть кнопку Зміни. У наступному діалоговому вікні знову виберіть Спеціальний набір символів. Введіть описову назву символу у текстове поле Символ, наприклад, "union", а потім наведіть вказівник мишки на символ об’єднання у наборі символів і клацніть лівою кнопкою. Після цього натисніть кнопку Додати, а потім кнопку Гаразд. Щоб закрити діалогове вікно Символи, натисніть кнопку Закрити. Тепер ви можете вводити символ об’єднання у Вікні команд за допомогою команди oper %union.

Піктограма Підказка

Межі можна розташовувати і не по центру відносно головного оператора. Для цього скористайтеся параметрами LibreOffice Math для роботи з верхніми та нижніми індексами. Наприклад, щоб розташувати межі праворуч від знаку суми, введіть у Вікно команд команду sum_a^b c. Якщо формули для меж є досить довгими, їх слід брати у фігурні дужки, наприклад, sum_{i=1}^{2*n} b. Якщо ви імпортуєте формули зі старішої версії редактора, цю дію буде виконано автоматично. Щоб змінити інтервал (проміжок) між символами, скористайтеся пунктом меню Формат - Інтервал - Категорія - Індекси або Формат - Інтервал - Категорія - Межі. Додаткову інформацію щодо індексів ви можете знайти у Довідці.


Піктограма Попередження

Якщо ви вводите формулу вручну за допомогою Вікна команд, будь ласка, пам’ятайте, що багато операторів для коректного відображення формули вимагають, щоб ви додавали пробіли між елементами формули. Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви використовуєте у ваших операторах значення замість заповнювачів, наприклад: a_{n}=a.