Співвідношення

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними видами співвідношень. Функції співвідношень показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі види співвідношень, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у Вікні команд.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть пункт Співвідношення

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Відношення зі списку.


Нижче наводиться повний перелік співвідношень. Піктограма символу поруч з ім'ям співвідношення, вказує, що воно може бути доступне через панель Елементів (меню Перегляд - Елементи), або у контекстному меню вікна Команди.

Співвідношення:

Піктограма

рівність

Вставляє знак рівності (=) з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> = <?> у вікні Команд.

Піктограма

не дорівнює

Кнопка з піктограмою neq або відповідна команда вставляють у формулу знак нерівності з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> neq <?> у вікні Команд.

Піктограма

тотожність

Вставляє символ відношення тотожності (конгруентності) з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> equiv <?> у вікні Команд.

Піктограма

ортогональність

Вставляє символ відношення ортогональності (прямого кута) з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> ortho <?> у вікні Команд.

Піктограма

ділиться

Вставляє символ «ділиться». Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> divides <?> у вікні Команд.

Піктограма

не ділиться

Ця кнопка з піктограмою вставляє символ «не ділиться». Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> ndivides <?> у вікні Команд.

Піктограма

менше, ніж

Вставляє співвідношення «менше, ніж». Можна також увести <?>lt<?> або <?> < <?> у вікні Команд.

Піктограма

більше, ніж

Вставляє співвідношення «більше, ніж». Можна також увести <?>gt<?> або <?> > <?> у вікні Команд.

Піктограма

приблизна рівність

Вставляє символ відношення «приблизно дорівнює» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> approx <?> у вікні Команд.

Піктограма

паралельність

Вставляє символ відношення паралельності з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>parallel<?> у вікні Команд.

Піктограма

менше або дорівнює (похилий)

Вставляє символ відношення «менше або дорівнює» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> leslant <?> у вікні Команд.

Піктограма

більше або дорівнює (похилий)

Вставляє символ відношення «більше або дорівнює» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>geslant<?> у вікні Команд.

Піктограма

подібне або дорівнює

Вставляє символ відношення «подібне або дорівнює» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>simeq<?> у вікні Команд.

Піктограма

пропорційність

Вставляє символ відношення пропорційності з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> prop <?> у вікні Команд.

Піктограма

менше або дорівнює

Вставляє співвідношення «менше або дорівнює» з двома заповнювачами. Можна також увести <?> le <?> або <?> <= <?> у вікні Команд.

Піктограма

більше або дорівнює

Вставляє символ відношення «більше або дорівнює» з двома заповнювачами. Можна також увести <?> ge <?> або <?> >= <?> у вікні Команд.

Піктограма

подібність

Вставляє символ відношення подібності з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>sim<?> у вікні Команд.

Піктограма

прямує

Вставляє символ відношення прямування з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> toward <?> у вікні Команд.

Піктограма

подвійна стрілка ліворуч

Вставляє символ логічного відношення подвійна стрілка вліво. Можна також увести dlarrow у вікні Команд.

Піктограма

подвійна стрілка у обох напрямках

Вставляє символ логічного відношення «двонаправлена подвійна стрілка» з двома операторами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою dlrarrow у вікні Команд.

Піктограма

подвійна стрілка праворуч

Вставляє логічний оператор подвійна стрілка праворуч з двома заповнювачами. Для введення цього символу можна також скористатися командою drarrow у вікні Команд.

Піктограма

передує

Вставляє логічний оператор передує з двома заповнювачами. Ввести цей символ можна також командою prec у вікні Команд.

Піктограма

слідує

Вставляє логічний оператор слідує з двома заповнювачами. Ввести цей символ можна також командою succ у вікні Команд.

Піктограма

не передує

Вставляє логічний оператор не передує з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду nprec у вікні Команд.

Піктограма

не слідує

Вставляє логічний оператор не слідує з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду nsucc у вікні Команд.

Піктограма

передує або дорівнює

Вставляє логічний оператор передує або дорівнює з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду preccurlyeq у вікні Команд.

Піктограма

слідує або дорівнює

Вставляє логічний оператор слідує або дорівнює з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду in the у вікні Команд.

Піктограма

передує або еквівалентне

Вставляє логічний оператор передує або еквівалентне з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду precsim у вікні Команд.

Піктограма

Підмножина або еквівалентна множина

Вставляє логічний оператор слідує або еквівалентне з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду succsim у вікні Команд.

Щоб створити шаблон співвідношення «набагато більше за» з двома заповнювачами, наберіть команду <?> gg <?> або >> у вікні Команд.

Введіть ll або << у вікні Команд, щоб вставити у формулу відношення набагато менше ніж.

Співвідношення «визначається як» з двома заповнювачами можна ввести командою <?>def<?>.

Символ співвідношення «є зображенням» з двома заповнювачами можна ввести за допомогою команди <?> transl <?> у вікні Команд.

Команда <?>transr<?> вставляє символ співвідношення «є оригіналом» з двома заповнювачами.

Піктограма Попередження

Якщо ви вводите формулу вручну за допомогою вікна Команд, пам’ятайте, що багато співвідношень для коректного відображення формули вимагають, щоб ви додавали пробіли між елементами формули. Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви використовуєте у ваших співвідношеннях значення замість заповнювачів. Наприклад, щоб створити співвідношення "значно більше, ніж", вам слід набрати щось на зразок 10 gg 1 або a gg b.