Унарні і бінарні оператори

Ви можете вибрати різні унарні та бінарні оператори, щоб побудувати свою формулу в LibreOffice Math. Унарні відносяться до операторів, які впливають на один елемент формули. Бінарні — пов'язують між собою два елементи формули. Усі ці оператори відображаються у нижній частині панелі Елементів. Перелік цих операторів, разом з додатковими ви також знайдете у контекстному меню вікна Команди. Якщо вам потрібен оператор, який не міститься в панелі Елементів, скористайтесь цим контекстним меню або наберіть команду для відповідного оператора безпосередньо у вікні Команди.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть пункт Унарні/Бінарні оператори

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Унарні/Бінарні операції зі списку.


Нижче наведено повний перелік унарних та бінарних операторів. Піктограма символу поряд з оператором позначає, що цей оператор можна знайти у панелі Елементів (меню Перегляд - Елементи), або у контекстному меню вікна Команди.

Унарні і бінарні оператори

Піктограма

Плюс

Вставляє значок плюс з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою + <?> у вікні Команд.

Піктограма

Мінус

Вставляє мінус з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою - <?> у вікні Команд.

Піктограма

Плюс-мінус

Вставляє знак плюс-мінус з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою +- <?> у вікні Команд.

Піктограма

Мінус-плюс

Вставляє символ мінус-плюс з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою -+ <?> у вікні Команд.

Піктограма

Додавання (плюс)

Вставляє знак плюс з двома заповнювачами. Можна також увести <?>+<?> у вікні "Команди".

Піктограма

Множення (точка)

Вставляє оператор "крапка" між двома заповнювачами. Можна також увести <?>cdot<?> у вікні Команди.

Піктограма

Множення (хрестик)

Вставляє значок «x» множення з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>times<?> у вікні Команд.

Піктограма

Множення (*)

Вставляє знак множення у вигляді зірочки з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>*<?> у вікні Команд.

Піктограма

Віднімання

Додає знак віднімання з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>-<?> у вікні Команд.

Піктограма

Ділення (дріб)

Вставляє знак ділення з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>over<?> у вікні Команд.

Піктограма

Ділення

Вставляє знак ділення з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>div<?> у вікні Команд.

Піктограма

Ділення (похила риска)

Вставляє похилу риску «/» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>/<?> у вікні Команд.

Піктограма

Булівське заперечення

Вставляє булівське заперечення з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою neg<?> у вікні Команд.

Піктограма

Булівське «І»

Вставляє знак булівського «і» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>and<?> у вікні Команд.

Піктограма

Булівське «АБО»

Вставляє знак булівського «або» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>or<?> у вікні Команд.

Піктограма

Конкатенація

Вставляє знак конкатенації з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою circ у вікні Команд.

Ви також можете додавати у формулу визначені вами унарні операції за допомогою команди uoper, набраної у вікні Команди, з наступним визначенням синтаксису символу операції. Ця функція дуже корисна, якщо вам потрібно додати у формулу спеціальні символи. Наприклад, за допомогою команди uoper %theta x можна визначити оператор з позначенням у вигляді малої грецької літери тета (яка є компонентом набору символів LibreOffice Math). Крім того, ви можете додавати символи, яких немає у наборі символів LibreOffice за допомогою меню Засоби - Символи - Зміни.

Визначені вами бінарні операції можна додавати за допомогою команди boper, набраної у вікні Команди. Наприклад, команда y boper %theta x визначає бінарну операцію, що позначається грецькою літерою тета, між величинами y і x. Крім того, ви можете додавати символи, яких немає у наборі символів LibreOffice за допомогою меню Засоби - Символи - Зміни.

Набравши <?>oplus<?> у вікні Команд, додають оператор «плюс у кружечку».

Набравши <?>ominus<?> у вікні Команд, додають оператор «мінус у кружечку».

Набравши <?>odot<?> у вікні Команд, додають оператор «крапка у кружечку».

Набравши <?>odivide<?> у вікні Команд, додають оператор «ділення у кружечку».

Щоб зобразити два символи з довгою похилою рискою між ними (знизу ліворуч до верху праворуч), наберіть команду a wideslash b у вікні Команд. У даному випадку символи буде розташовано так, що частина формули ліворуч від риски знаходитиметься над нею, а частина праворуч — під нею. Доступ до цієї команди можна також отримати за допомогою контекстного меню вікна Команд.

Наберіть a widebslash b у вікні Команд, щоб зобразити два символи з похилою рискою між ними (зверху ліворуч до низу праворуч), . Символи буде розташовано так, що частина формули ліворуч від риски знаходитиметься під нею, а частина праворуч — над нею. Ця команда також доступна у контекстному меню вікна Команд.

Щоб додати верхній або нижній індекс до символу вашої формули, скористайтеся командами sub або sup у вікні команд, наприклад, a sub 2.

Піктограма Підказка

Якщо ви віддаєте перевагу символу ділення у вигляді двокрапки (':'), спочатку виберіть пункт меню Засоби - Символи або натисніть кнопку Символи на панелі інструментів. Далі, у діалоговому вікні, що з’явиться, натисніть кнопку Редагувати, а потім виберіть набір символів Спеціальний. У полі Символ введіть якусь зрозумілу назву, наприклад, "divide", а потім натисніть двокрапку у наборі символів. Після цього натисніть кнопки Додати, а потім Гаразд. Щоб закрити діалогове вікно Символи, натисніть кнопку Гаразд також. Тепер ви можете користуватися новим символом, двокрапкою, вводячи вибрану назву у вікні Команд, наприклад, a %divide b = c.


Піктограма Попередження

Якщо ви вводите формулу вручну за допомогою Вікна команд, будь ласка, пам’ятайте, що багато операторів для коректного відображення формули вимагають, щоб ви додавали пробіли між елементами формули. Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви використовуєте у ваших операторах значення замість заповнювачів, наприклад, для цілочисельного ділення: 4 div 3 або a div b.