Вибір

Перед вами список операторів, функцій, символів і параметрів форматування, які можна вставляти у формули.

У наведених прикладах демонструється набір доступних операцій.

Вікно вибору поділено на дві частини. Натискання символу у верхній частині вікна покаже підпорядковані йому символи у нижній його частині.

Доступ до функцій Вікна вибору можна отримати і за допомогою підменю контекстного меню вікна Команд.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть пункт меню Перегляд - Елементи формул


Унарні і бінарні оператори

Ви можете вибрати різні унарні та бінарні оператори, щоб побудувати свою формулу в LibreOffice Math. Унарні відносяться до операторів, які впливають на один елемент формули. Бінарні — пов'язують між собою два елементи формули. Усі ці оператори відображаються у нижній частині панелі Елементів. Перелік цих операторів, разом з додатковими ви також знайдете у контекстному меню вікна Команди. Якщо вам потрібен оператор, який не міститься в панелі Елементів, скористайтесь цим контекстним меню або наберіть команду для відповідного оператора безпосередньо у вікні Команди.

Співвідношення

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними видами співвідношень. Функції співвідношень показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі види співвідношень, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у Вікні команд.

Дії над множинами

У програмі LibreOffice Math ви можете використовувати різноманітні позначення для дій над множинами. Деякі з цих операторів показано у нижній частині панелі Елементів. Всі ці позначення можна побачити і у списку, доступ до якого можна отримати за допомогою контекстного меню вікна Команди. Будь-які оператори, відсутні на панелі Елементів можна вводити безпосередньо у вікні Команди. Ви також можете напряму ввести інші частини формули, навіть якщо для них вже існують відповідні кнопки з піктограмами.

Функції

Виберіть функцію в нижній частині панелі Елементи. Даний перелік функцій також можна знайти у контекстному меню вікна Команди. Будь-які функції, що не містяться в панелі Елементів, слід вводити вручну у вікні Команди.

Оператори

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними операторами. Всі доступні оператори показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі оператори, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у вікні Команд.

Атрибути

У формулах LibreOffice Math ви можете використовувати різні атрибути елементів. Деякі з них можна побачити у нижній частині панелі Елементів. Крім того, список цих атрибутів також доступний з контекстного меню вікна Команди. Всі атрибути, яких немає у панелі Елементів або у контекстному меню, можна вставити у формулу, ввівши відповідні команди у вікно Команди.

Дужки

Для того, щоб створити належну структуру формули у LibreOffice Math, ви можете скористатися дужками з досить широкого набору. Типи дужок, які використовуються у програмі наведено у нижній частині панелі Елементів. Список цих дужок також входить до контекстного меню вікна Команд. Всі дужки, яких немає на панелі Елементів або контекстному меню, можна набрати вручну у вікні Команд.

Формат

Щоб ваші формули мали належний формат, ви можете скористатися відповідними параметрами LibreOffice Math. Параметри формату буде відображено у нижній частині панелі Елементів. Їх перелік доступний також і з контекстного меню вікна Команди.

Інші символи

Показує різноманітні математичні символи.

Приклади формул LibreOffice Math

Нижче наведено список прикладів формул LibreOffice Math.

Довідкові таблиці елементів формул

У цьому розділі довідки містяться списки багатьох операторів, функцій, символів і засобів форматування, які доступні у LibreOffice Math. Багато з відповідних команд можна вводити за допомогою вікна Вибору або контекстного меню вікна Команд.