Малювання кривих

При клацанні піктограми Крива Піктограма на панелі інструментів Малювання відкривається панель інструментів для малювання кривих Безьє. Криві Безьє визначаються початковою і кінцевою точками, які називаються "прив'язкою". Ступінь кривизни кривої Безьє визначається контрольними точками ("маніпуляторами"). Переміщення контрольної точки призводить до зміни форми кривої Безьє.

Піктограма Примітка

Контрольні точки видно тільки в режимі "Зміна геометрії". Контрольні точки представлені колами, точки прив'язки - квадратами. Початкова точка трохи перевершує за розміром інші точки прив'язки.


Сегменти кривих Безьє і прямі лінії можна з'єднувати для одержання складніших кривих Безьє. Для з'єднання суміжних сегментів застосовуються три різних переходи:

Використання інструмента "Крива"

 1. Відкрийте панель інструментів Криві Піктограма на панелі малювання, виберіть інструмент КриваПіктограма.

 2. Клацніть у тому місці, де повинна починатися крива, і перетягніть курсор у напрямку, в якому потрібно провести криву. Напрямок вказується керувальною лінією.

  Під час перетягування утримуйте натиснутою клавішу Shift для обмеження напрямку до 45 градусів.

 3. Відпустіть кнопку миші в місці планованого розташування першої контрольної точки.

 4. Перемістіть курсор у точку закінчення сегмента. Крива слідує за вказівником.

 5. Виконаєте одну з наступних дій:

Використання інструмента "Довільна лінія"

 1. На панелі інструментів "Рисунок" відкрийте панель Криві Піктограма та виберіть інструмент Довільна лініяПіктограма.

 2. Клацніть місце, де потрібно почати криву, і утримуйте кнопку миші.

 3. За допомогою інструмента "Довільна лінія" можна малювати так само, мов би це був звичайний олівець.

 4. Для завершення лінії слід відпустити кнопку миші.