Анімаційні переходи між слайдами

В презентації можна застосувати спеціальний ефект, який буде демонструватися під час показу слайдів.

Щоб застосувати до слайда ефект переходу

  1. В режимі Звичайний виберіть слайд, до якого потрібно призначити ефект переходу.

  2. В області Завдання виберіть пункт Зміна слайда.

  3. Виберіть потрібний варіант зміни слайдів.

Вибраний ефект переходу можна попередньо переглянути у вікні документа.

Піктограма Примітка

На панелі слайда піктограма появляється поруч із переглядом тих слайдів, які мають перехід. Коли запускаєте показ слайдів із консолі доповідача, піктограма вказує, який наступний слайд матиме перехід.


Щоб застосувати один і той же ефект переходу до кількох слайдів

  1. В режимі Сортувальник слайдів виберіть слайди, яким потрібно призначити ефект переходу.

    За необхідності можна змінити масштаб зображення слайдів за допомогою панелі інструментів Масштаб Піктограма.

  2. В області завдань виберіть пункт "Зміна слайдів".

  3. Виберіть потрібний варіант зміни слайдів.

Для перегляду ефекту переходу слайда натисніть на маленьку піктограму внизу слайда у Режимі слайдів.

Щоб скасувати ефект переходу

  1. В режимі Сортувальник слайдів виберіть слайди, для яких потрібно скасувати ефект переходу.

  2. Виберіть пункт Без переходу у списку області Завдання.