Нова сторінка/слайд

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Нова сторінка/Слайд

На панелі Презентація клацніть

Піктограма

Нова сторінка/слайд