Вибір нового кольору

LibreOffice дозволяє визначати власні кольори за допомогою двовимірної графічної та цифрової градієнтної діаграми в діалоговому вікні Вибір кольору.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Формат - Область - Область, натисніть кнопку Колір і клацніть кнопку Піпетка.

Піктограма

Натисніть кнопку діалог кольору на вкладці Освітлення діалогового вікна Тривимірні ефекти.


Вікно "Вибір кольору"

Вікно "Вибір кольору" містить чотири основні ділянки.

Клацніть у великій кольоровій області ліворуч, щоб вибрати новий колір. Використовуючи цю область, ви можете змінити два компоненти кольору, подані в колірних моделях RGB або HSB. Зверніть увагу, що ці два компоненти не вибрані за допомогою перемикачів у правій частині діалогового вікна.

У правій частині нижнього рядка ви побачите початковий колір з батьківської вкладки Кольори.

У лівій частині нижнього рядка видно поточний результат вашої роботи в цьому діалоговому вікні.

Піктограма Примітка

Для кольорового друку у LibreOffice застосовується тільки колірна модель RGB. CMYK надана тільки для спрощення введення значень кольорів у нотації CMYK.


RGB

Червоний

Вмикає вибір червоного компоненту на вертикальній смузі, а зеленого і синього компонентів - у двовимірному полі вибору кольорів. Допустимі значення від 0 до 255.

Зелений

Вмикає вибір зеленого компоненту на вертикальній смузі, а червоного і синього компонентів - у двовимірному полі вибору кольорів. Допустимі значення від 0 до 255.

Синій

Вмикає вибір синього компоненту на вертикальній смузі, а зеленого і червоного компонентів - у двовимірному полі вибору кольорів. Допустимі значення від 0 до 255.

Шістнадцятковий #

Перегляд та встановлення значення кольору в колірній моделі RGB, вираженого шістнадцятковим числом.

HSB

Відтінок

Вмикає вибір відтінку на вертикальній смузі, а насиченості і яскравості - у двовимірному полі вибору кольорів. Допустимі значення від 0 до 359.

Насиченість

Вмикає вибір насиченості на вертикальній смузі, а відтінку і яскравості - у двовимірному полі вибору кольорів. Значення виражаються у відсотках (від 0 до 100).

Яскравість

Вмикає вибір яскравості на вертикальній смузі, а відтінку і насиченості - у двовимірному полі вибору кольорів. Значення виражаються у відсотках (від 0 до 100).

CMYK

Блакитний

Встановіть значення блакитної складової кольору в колірній моделі CMYK.

Бузковий

Встановіть значення малинової складової кольору в колірній моделі CMYK.

Жовтий

Встановіть значення жовтої складової кольору в колірній моделі CMYK.

Ключ

Встановіть значення чорної складової кольору або ключового (чорного) в колірній моделі CMYK.