Зміна модулів

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть команду - Параметри мови - Допоміжні засоби, у списку Доступні мовні модулі виберіть один з мовних модулів і клацніть Змінити.


Параметри

Вказує мову і доступні для вибраного модуля підмодулі перевірки орфографії, розстановки переносів і тезаурусу. Можна упорядкувати підмодулі за пріоритетом.

  1. Виберіть мову у списку Мова.

  2. Позначте ті модулі, які повинні бути активними для цієї мови під заголовками "Перевірка орфографії", "Розстановка переносів" і "Тезаурус".

  3. Якщо для однієї області доступно кілька підмодулій, то підмодулі для перевірки правопису і тезаурусу обробляються в тій послідовності, в якій вони наведені у списку. Для зміни цієї послідовності можна використовувати кнопки Змістити вище і Змістити нижче.

  4. Для розстановки переносів можна активувати тільки один підмодуль.

Мова

Вказує мову для модуля.

Для всіх полів вибору мови LibreOffice застосовуються наступні правила.

Якщо перевірка орфографії для даної мови активована, то перед цією мовою стоїть прапорець.

Пересунути вище

Збільшує пріоритет вибраного у списку модуля на один рівень.

Пересунути нижче

Зменшує пріоритет вибраного у списку модуля на один рівень.

Назад

Клацніть тут для скасування поточних змін у списку.