Загальні

У розділі Загальні можна вибрати типові параметри для збереження документів і типові формати файлів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - Завантаження/збереження - Загальні.


Піктограма Попередження

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно "Параметри".


Завантаження

Завантажувати параметри користувача разом з документом

Завантаження разом із документом збережених у ньому користувацьких параметрів.

Якщо прапорець Завантажувати параметри користувача разом з документом знято, то все ж таки будуть застосовані такі користувацькі параметри:

Перелічені далі параметри завжди завантажуються разом з документом, незалежно від того, встановлений чи ні цей прапорець:

Завантажувати параметри принтера разом з документом

Якщо увімкнено, разом з документом завантажуються параметри принтера. Це може спричинити друк на віддаленому принтері, якщо не змінити його вручну в діалоговому вікні «Друк». Якщо вимкнено, для друку документа буде використано типовий принтер. Поточні параметри принтера зберігаються разом з документом в обох випадках.

Зберегти

Saving Documents Automatically

Редагувати властивості документа перед збереженням

Вказує, що діалогове вікно Властивості буде з'являтися при кожному виборі команди Зберегти як.

Завжди створювати резервну копію

При кожному збереженні документа його попередня версія буде зберігатися як резервна копія. При кожному створенні LibreOffice резервної копії попередня резервна копія замінюється. Резервна копія має розширення .BAK.

Щоб змінити розташування резервної копії, виберіть команду - LibreOffice - Шляхи і введіть новий шлях для файлу резервної копії.

Автозбереження кожні

Вказує, що LibreOffice зберігає інформацію, необхідну для відновлення всіх відкритих документів на випадок збою. Можна задати періодичність збереження.

хв.

Задає проміжок часу в хвилинах для функції автоматичного відновлення.

Автоматично зберігати документ теж

Вказує, що LibreOffice, записуючи даніі автоматичного відновлення, зберігає також всі відкриті документи. Використовується той самий проміжок часу, що й для автовідновлення.

Зберігати адреси відносно файлової системи

Цей параметр дозволяє вибрати типове значення для відносної адресації URL-адрес у файловій системі і в Інтернеті. Відносна адресація можлива тільки в тому випадку, коли джерельний документ і документ, на який вказує посилання, знаходяться на одному диску.

Відносна адреса завжди починається з теки, в якій знаходиться поточний документ. Абсолютна ж адреса завжди починається з корневої теки. В таблиці показано відмінність синтаксису відносного й абсолютного посилань:

Приклади

Файлова система

Інтернет

відносне

../images/img.jpg

../images/img.jpg

абсолютне

file:///c|/work/images/img.jpg

http://myserver.com/work/images/img.jpg


Піктограма Попередження

Спливна підказка завжди показує абсолютний шлях. Однак, якщо документ збережено в HTML-форматі, LibreOffice вводить відносний шлях, якщо встановлено відповідний прапорець.


Встановіть цей прапорець для збереження відносних URL-адрес у файловій системі.

Зберігати адреси відносно інтернету

Встановіть цей прапорець для збереження URL-адрес відносно мережі Інтернет.

Типовий формат файлу і параметри ODF

Версія формату ODF

У OpenOffice.org 3 і StarOffice 9 вводяться нові функції, які мають зберігатися уформаті OpenDocument (ODF) версії 1.2. У попередніх версіях OpenOffice.org 2 і StarOffice 8 підтримуються формати файлу ODF 1.0/1.1. У цих попередніх форматах файлу неможливо зберегти всі нові функції нового програмного забезпечення.

У поточних версіях LibreOffice можна відкривати документи у форматах ODF 1.0/1.1 і 1.2.

При збереженні документа можна вибрати формат ODF 1.2, ODF 1.2 (розширений) або попередній формат ODF 1.0/1.1.

Піктограма Примітка

Використовуваний зараз формат ODF 1.2 (розширений) дозволяє додавати у файли Draw і Impress коментарі. Для вставки коментарів у такі файли в останній версії програмного забезпечення виберіть Вставити – Коментар. В разі завантаження файлів, збережених у пізніших версіях, у програми раніших версій, коментарі буде втрачено.


У деяких компаніях чи організаціях можуть вимагатися документи ODF у форматі ODF 1.0/1.1. Збереження в цьому форматі можна вибрати в полі списку. Збереження всіх нових функцій у старішому форматі неможливе. Таким чином, у всіх можливих випадках рекомендується використовувати новий формат ODF 1.2 (розширений).

Режим ODF 1.2 Розширений (режим сумісний) - це зворотний сумісний режим у ODF 1.2 Розширений. Використовує застарілі властивості в ODF 1.2 та/або забезпечує 'сумісність з помилками' до старої версії OpenOffice.org. Може бути корисним, якщо ви хочете обмінюватися документами ODF з користувачами, які використовують додатки до ODF 1.2 або тільки з ODF 1.2.

Попереджати при збереженні у форматі відмінному від ODF або типовому форматі.

Можна отримувати попереджувальне повідомлення при збереженні документа у форматі, відмінному від формату OpenDocument або форматі, не зазначеному як усталений на сторінці Завантаження/Збереження - Загальні у діалоговому вікні "Параметри".

Виберіть формат файлу, який буде використовуватися усталено при збереженні документів різних типів. Якщо необхідно постійно обмінюватися файлами з іншими користувачами, які використовують, наприклад, Microsoft Office, можна вказати в якості усталених форматів для LibreOffice формати Microsoft Office.

Тип документа

Визначає тип документа, для якого необхідно встановити усталений формат файлу.

Завжди зберігати як

Вказує, що документи обраного зліва типу завжди повинні зберігатися як файли цього типу. Можна вибрати інший тип файла для поточного документа в діалоговому вікні Зберегти як.

Піктограма Попередження

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно "Параметри".