Відомості про користувача

Ця вкладка використовується для введення або зміни відомостей про користувача. Деякі з цих даних, можливо, вже ввів при встановленні LibreOffice користувач або системний адміністратор.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - LibreOffice - Дані користувача


Відомості про користувача використовуються в шаблонах і помічниках LibreOffice. Наприклад, поля "Ім'я" та "Прізвище" використовуються для автоматичного введення імені користувача як автора нового документа. Їх можна побачити у розділі Файл - Властивості.

Деякі відомості про користувача автоматично включаються у внутрішній словник, щоб їх міг розпізнати засіб перевірки правопису. Якщо при уведенні припустилися помилки, то програма може використати ці дані, аби запропонувати заміну. Зауважимо, що зміни даних набувають сили лише після перезапуску LibreOffice.

Адреса

Поле Адреса використовується для вводу і зміни особистих даних користувача.

Компанія

Введіть у полі назву організації.

Ім'я

Введіть своє ім'я.

Прізвище

Введіть своє прізвище.

Ініціали

Введіть свої ініціали.

Вулиця

Введіть у це поле назву вашої вулиці.

Поштовий індекс

Введіть у це поле поштовий індекс.

Місто

Введіть назву міста, в якому мешкаєте.

Область

Введіть назву держави.

Звання

Введіть сюди своє звання.

Посада

Введіть у це поле свою посаду в організації.

Телефон (дом.)

Введіть у це поле номер приватного телефону.

Телефон (роб.)

Введіть у це поле номер робочого телефону.

Факс

Введіть у це поле номер факсу.

Ел.пошта

Введіть вашу адресу електронної пошти. Наприклад: my.name@my.provider.com