Робота із таблицями

Дані зберігаються в таблицях. Наприклад, адресна книга системи, яка використовується для адрес електронної пошти користувача, являє собою таблицю бази даних цієї адресної книги. Кожна адреса - це запис даних, представлений у вигляді рядка в таблиці. Ці записи даних включають поля даних, наприклад, поля імені, прізвища і поле адреси електронної пошти.

Створення нової таблиці за допомогою майстра таблиць

Для створення нової таблиці даних у LibreOffice можна використати Майстер таблиць:

  1. Відкрийте файл бази даних, в якій необхідно створити нову таблицю.

  2. У лівій області вікна бази даних клацніть піктограму Таблиці.

  3. Клацніть Використовувати майстер для створення таблиці.

Створення нової таблиці за допомогою конструктора

  1. Відкрийте файл бази даних, в якій необхідно створити нову таблицю.

  2. У лівій області вікна бази даних клацніть піктограму Таблиці.

  3. Виберіть Створити таблицю в конструкторі.

Буде відкрито вікно Конструктор таблиць.

Створення нового подання таблиці

Деякі типи баз даних підтримують представлення таблиць. Представлення таблиці - це запит, який зберігається з базою даних. Для більшості операцій баз даних представлення можна використовувати так само, як і таблицю.

  1. Відкрийте файл бази даних, в якому необхідно створити нове педставлення таблиці.

  2. У лівій області вікна бази даних клацніть піктограму Таблиці.

  3. Натисніть кнопку Створити представлення таблиці.

Відкриється діалогове вікно "Конструктор представлень", яке дуже схоже на вікно "Конструктор запитів".