Table Design

This section contains information about how to create a new database table in the design view.

Open the database file of the database where you want a new table. Click the Tables icon. Choose Create Table in Design View to create a new table.

In the Design view, you can now create the fields for your table.

Піктограма Примітка

У кожне поле можна вводити лише дані, які відповідають заданому типу. Наприклад, неможливо ввести текст в числове поле. Поля записок у форматі dBASE III є посиланнями на внутрішньо керовані текстові файли, які можуть містити до 64 КБ тексту.


Для кожного поля можна ввести Опис (необов'язково). Текст опису буде виникати у вигляді спливної підказки при наведенні курсору на заголовок в поданні таблиці.

Властивості поля

Введіть властивості для кожного вибраного поля даних. Залежно від типу бази даних деякі можливості введення можуть бути недоступні.

У полі Типове значення введіть усталений вміст для кожного нового запису. Його потім можна буде змінити.

У полі Обов'язкове вкажіть, чи може поле лишатися порожнім.

У полі Довжина можна відкрити список з варіантами вибору.

Огляд бази даних