Вставка в комірки розривів рядків

Вставка розривів рядків в комірки електронних таблиць LibreOffice Calc

  1. Щоб вставити розрив рядка в клітинку електронної таблиці, натисніть клавіші +Enter.

    Щоб це подіяло, курсор редагування тексту повинен знаходитися у середині клітинки, а не в рядку введення. Тому спочатку двічі клацніть клітинку, а потім один раз клацніть мишкою в тому місці тексту, де потрібно вставити розрив.

Піктограма Примітка

Пошук нового рядка можна виконати в діалоговому вікні "Пошук і заміна" шляхом пошуку символів \n у вигляді регулярного виразу. Для вставки символу нового рядка в текстову формулу можна використовувати текстову функцію CHAR(10).


Налаштування автопереносу рядків у клітинках LibreOffice Calc

  1. Виділіть комірки, для яких потрібно задати автоперенос рядків.

  2. Виберіть пункт меню Формат - Комірки - Вирівнювання.

  3. Виберіть Переносити текст автоматично.

Вставка розривів рядків у таблиці текстових документів LibreOffice Writer

  1. Щоб вставити розрив рядка в клітинку таблиці текстового документа, натисніть клавішу ENTER.

Автоматичне перенесення рядка здійснюється щоразу по досягненні текстом, що вводиться, краю комірки.