Визначення фонових малюнків або кольорів на сторінках (водяний знак)

  1. Виберіть Формат - Сторінка.

  2. На вкладці Тло виберіть колір або малюнок для тла.

    Піктограма Примітка

    У електронних таблицях це тло при друку з'явиться лише в комірках, які не відформатовано по іншому.