Зміни

Меню "Зміни" вікна бази даних.

Копіювати

Копіює вибраний об'єкт до буфера обміну.

Вставити

Вставляє елемент з буфера обміну. Якщо треба, ви можете вставляти форми та звіти, включаючи вкладені теки, з одного файлу бази даних до іншого.

Вставити як

Вставляє елемент з буфера обміну. Якщо треба, ви можете вставляти форми та звіти, включаючи вкладені теки, з одного файлу бази даних до іншого.

Редагування

Відкриває вікно, в якому ви можете редагувати обрану таблицю, запит, форму або звіт.

Видалити

Видаляє обрану таблицю, запит, форму або звіт.

Перейменувати

Перейменовує обраний об'єкт. Залежно від бази даних деякі імена, символи, та довжина імені можуть бути неприпустимими.

Відкрити об'єкт бази даних

Відкриває вибраний об'єкт в останньому збереженому стані.

Створити як представлення

Перетворює обраний запит на представлення. Вихідний запит залишається у файлі бази даних, а на сервері бази даних створюється додаткове представлення. Ви повинні мати дозвіл на запис для додавання представлення до бази даних.

Піктограма Примітка

Більшість баз даних використовує запити для фільтрування або сортування таблиць для відображення записів на локальному комп'ютері. Представлення виконують те саме, але на сервері. Якщо база даних розташована на сервері, що підтримує представлення, то можна використовувати їх для фільтрації записів на сервері і зменшення часу відображення.


Помічник форм

Запускає Помічник форм для обраної таблиці, запиту або представлення.

Помічник звітів

Запускає Помічник звітів для обраної таблиці, запиту або представлення.

Вибрати все

Виділяє всі елементи, включаючи вкладені теки, в нижній частині вікна бази даних.

База даних

Відкриває підменю.

Властивості

Відчиняє діалогове вікно "Властивості бази даних".

Тип підключення

Відчиняє "Помічник типів підключення".

Розширені параметри

Відчиняє діалогове вікно "Додаткові установки".