Властивості об'єднання

Для відкриття діалогового вікна Властивості зв'язку двічі клацніть об'єднання двох зв'язаних полів в конструкторі запитів, або виберіть в меню команду Вставка – Створити зв'язок. Ці властивості будуть використовуватися у всіх запитах, створених в майбутньому.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте конструктор запитів і виберіть команди Вставка - Створити зв'язок або двічі клацніть лінію з'єднання між двома таблицями.


Включені таблиці

Визначте дві різні таблиці, які треба об'єднати.

Включені поля

Визначте два поля даних, які потрібно об'єднати за допомогою зв'язку.

Параметри

Тип

Визначає тип об'єднання вибраного зв'язку. Деякі бази даних підтримують тільки частину можливих типів.

Внутрішнє об'єднання

При внутрішньому об'єднанні таблиця результатів містить тільки ті записи, у яких вміст зв'язаних полів однаковий. У LibreOffice SQL цей тип зв'язку створюється відповідною пропозицією WHERE.

Ліве об'єднання

При лівому об'єднанні, таблиця результатів містить всі записи лівої таблиці та тільки ті записи правої таблиці, у яких вміст зв'язаних полів збігається. У LibreOffice SQL цей тип зв'язку відповідає команді LEFT OUTER JOIN.

Праве об'єднання

При правому об'єднанні, таблиця результатів містить всі записи правої таблиці та тільки ті записи лівої таблиці, у яких вміст зв'язаних полів збігається. У LibreOffice SQL цей тип зв'язку відповідає команді RIGHT OUTER JOIN.

Повне об'єднання

При повному об'єднанні, таблиця результатів містить всі записи лівої та правої таблиць. У LibreOffice SQL цей тип зв'язку відповідає команді FULL OUTER JOIN.

Природне

Додає ключове слово NATURAL до оператора SQL, який визначає зв'язок. Зв'язок об'єднує всі стовпці, які мають однакові назви в обох таблицях. Підсумкова об'єднана таблиця містить тільки один стовпець для кожної пари однаково названих стовпців.