Параметри тривимірного зображення

Панель параметрів тривимірного зображення керує властивостями виділених тривимірних об'єктів.

Екструзія

Вмикає та вимикає тривимірні ефекти для виділених об'єктів.

Повернути вниз

Обертає виділений об'єкт вниз на п'ять градусів.

Повернути вгору

Обертає виділений об'єкт вгору на п'ять градусів.

Повернути ліворуч

Обертає виділений об'єкт ліворуч на п'ять градусів.

Повернути праворуч

Обертає виділений об'єкт праворуч на п'ять градусів.

Глибина

Відкриває вікно "Глибина екструзії".

Виберіть глибину екструзії.

Введіть глибину екструзії.

Напрямок

Відкриває вікно "Напрямок екструзії".

Виберіть напрямок.

Виберіть перспективний чи паралельний метод екструзії.

Освітлення

Відкриває вікно "Освітлення екструзії".

Виберіть напрямок освітлення.

Виберіть інтенсивність освітлення.

Поверхня

Відкриває вікно "Поверхня об'ємної фігури".

Виберіть, що показувати: матеріал поверхні чи каркас.

Тривимірний колір

Відкриває панель інструментів "Колір об'ємної фігури".