Спільні сполучення клавіш у LibreOffice

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Використання сполучень клавіш

Багато функцій вашої програми можна викликати сполученнями клавіш. Наприклад, сполучення клавіш показано поруч з пунктом Відкрити у меню Файл. Якщо ви бажаєте скористатися цією функцією за допомогою сполучення клавіш, натисніть і утримуйте , а потім натисніть клавішу O. Після появи діалогового вікна відпустіть обидві клавіші.

Працюючи з програмою, практично для всіх доступних операцій можна вибирати між використанням миші та клавіатури.

Використання сполучень клавіш для керування діалоговими вікнами

У кожному діалоговому вікні завжди один з елементів позначений, зазвичай пунктирною рамкою. Цей елемент, який може бути кнопкою, радіокнопкою, елементом списку або прапорцем, є у фокусі. Якщо у фокусі кнопка, то натискання Enter діє так, ніби на ній клацнули. Прапорець перемикається натисканням на пропуск. Якщо у фокусі радіокнопка, то стрілкою змінюють активний елемент перемикача. При натисканні клавіші Tab здійснюється перехід від одного елемента до іншого, а Shift+Tab - у зворотному порядку.

При натисканні клавіші ESC діалогове вікно закривається без збереження змін.

Сполучення клавіш для дій мишкою

Під час перетягування, вибору мишею, клацання об'єктів і назв спробуйте скористатися клавішами Shift, та, іноді, , щоб отримати доступ до додаткових функцій. Якщо під час перетягування натискати різні клавіші, то вказівник миші змінює вигляд, вказуючи на виконувану функцію. При виборі файлів або інших об'єктів клавіші-модифікатори можуть розширити вибір - функції, за потреби, пояснюються.

Прийоми роботи з текстовими полями

 1. Контекстне меню містить найчастіше використовувані команди.

 2. Скористайтесь сполученням клавіш +Shift+S, щоб відкрити діалогове вікно Вибір символу для вставляння одного або більше спеціальних символів.

 3. Скористайтесь клавішами +A для вибору всього тексту. Натиснувши клавішу зі стрілкою вправо або вліво можна зняти вибір.

 4. Щоб вибрати слово, двічі клацніть на ньому.

 5. Потрійне клацання у текстовому полі дозволяє вибрати весь текст. Потрійне клацання у текстовому документі застосовують для вибору поточного речення.

 6. Скористайтесь +Del для вилучення всіх символів від положення курсора до кінця слова.

 7. При використанні і клавіш зі стрілками вправо і вліво курсор буде переміщуватися від слова до слова; якщо ж утримувати ще й клавішу Shift, слова будуть вибиратись одне за одним.

 8. Клавіша INSERT слугує для перемикання між режимами вставки і заміни.

 9. Перетягування діє як в текстових полях, так і поза ними.

 10. Сполучення клавіш +Z використовується для покрокового скасування змін; текст може досягти вигляду, який він мав перед першою зміною.

 1. LibreOffice має функцію автозаповнення, яка активується в деяких текстових полях і списках. Наприклад, уведіть у поле URL і функція автозаповнення виведе перший файл або каталог , назва якого починається з букви "a".

 2. Для прокрутки інших файлів і тек користуйтесь клавішею зі стрілкою вниз. Клавіша зі стрілкою вправо дозволяє вивести наявну підтеку в поле URL. При натисканні клавіші End після введення частини URL-адреси спрацьовує функція швидкого автозаповнення. Знайшовши необхідний документ або теку, просто натисніть клавішу Enter.

Переривання макросів

Якщо потрібно перервати макрос, який виконується, то натисніть +Shift+Q.

Список загальних сполучень клавіш у LibreOffice

Сполучення клавіш вказуються в правій частині меню поруч із відповідними командами.

Сполучення клавіш для керування діалоговими вікнами

Сполучення клавіш

Дія

Клавіша Enter

Активує у діалоговому вікні кнопку, яка в фокусі

Esc

Припинення дії або закриття діалогового вікна. У довідці LibreOffice: перехід на один рівень вгору.

Пропуск

Перемикання прапорця, який має фокус у діалоговому вікні.

Клавіші стрілок

Зміна активного елемента керування у розділі діалогового вікна.

Tab

Перенесення фокусу на наступний розділ або елемент діалогового вікна.

Shift+Tab

Перенесення фокусу на попередній розділ або елемент діалогового вікна.

+стрілка вниз

Відкриття списку елементів керування, які на даний момент вибрані у діалоговому вікні. Ці сполучення клавіш діють не лише для полів зі списком, але й для кнопок-піктограм з розкривними меню. Відкритий список закривають, натиснувши клавішу Esc.


Сполучення клавіш для керування документами та вікнами

Сполучення клавіш

Дія

+O

Відкриття документа.

+S

Збереження поточного документа.

+N

Створення нового документа.

+Shift+N

Відкриває діалогове вікно Шаблони.

+P

Друк документа.

+F

Активація панелі Пошук.

+H

Відкриття діалогового вікна Знайти та замінити.

+Shift+F

Пошук із останньою введеною умовою пошуку.

+Shift+R

Оновлення перегляду документа.

+Shift+I

Вмикає або вимикає курсор у текстах тільки для читання.

У довідці LibreOffice: перехід на головну сторінку довідки.

Shift+F2

Вмикання детальних спливних підказок для поточної вибраної команди, піктограми або елемента керування.

F6

Встановлення фокусу у наступному підвікні (наприклад, у поданні документа або джерела даних)

Shift+F6

Встановлення фокусу у попередньому підвікні.

F10

Активація першого меню (меню "Файл")

Shift+F10

Відкриття контекстного меню.

+F4 або +F4

Закриває поточний документ (після закриття останнього документа буде закрито LibreOffice)

+Q

Вихід із програми.


Сполучення клавіш для редагування та форматування документів

Сполучення клавіш

Дія

+Tab

У позиції на початку заголовка — вставка позиції табуляції.

Enter (для вибраного об'єкта OLE)

Активація вибраного об'єкта OLE.

Enter (якщо вибрано мальований чи текстовий об'єкт)

Активація режиму введення тексту.

+X

Вирізання вибраних елементів.

+C

Копіювання вибраних елементів.

+V

Вставляння з буфера обміну.

+Shift+V

Вставляння з буфера обміну неформатованого тексту. Вставлений текст отримує формат, який застосований у місці вставки.

+Shift+V

Відкриття діалогового вікна Вставити як.

+A

Вибір усіх елементів.

+Z

Скасування останньої дії.

Повернення останньої дії.

+Shift+Y

Повторення останньої команди.

+I

До вибраного фрагмента застосовується атрибут Курсив. Якщо курсор розташований у слові, то це слово виділяється курсивом.

+B

До вибраного фрагмента застосовується атрибут Жирний. Якщо курсор розташований у слові, то це слово виділяється жирним шрифтом.

+U

До вибраного фрагмента застосовується атрибут Підкреслений. Якщо курсор розташований у слові, то це слово виділяється підкресленням.

Зняття прямого форматування з вибраного тексту або об'єктів (як Формат - Скасувати пряме форматування)


Сполучення клавіш у галереї

Сполучення клавіш

Результат

Tab

Переміщення між областями.

Shift+Tab

Переміщення між областями (у зворотному напрямку)


Сполучення клавіш у області галереї "Нова тема":

Сполучення клавіш

Результат

Стрілка вгору

Переміщення вибраного вгору.

Стрілка вниз

Переміщення вибраного вниз.

+Enter

Відкриття діалогового вікна "Властивості".

Shift+F10

Відкриття контекстного меню.

+U

Оновлення вибраної теми.

+R

Відкриття діалогового вікна Ввести заголовок.

+D

Видалення вибраної теми.

Вставити

Вставляння нової теми


Сполучення клавіш у області перегляду галереї:

Сполучення клавіш

Результат

Home

Перехід до першого запису.

End

Перехід до останнього запису.

Стрілка ліворуч

Вибір наступного елемента галереї зліва.

Стрілка праворуч

Вибір наступного елемента галереї справа.

Стрілка вгору

Вибір наступного елемента галереї зверху.

Стрілка вниз

Вибір наступного елемента галереї знизу.

Page Up

Перехід на один екран вгору.

Page Down

Перехід на один екран вниз.

+Shift+Insert

Вставка вибраного об'єкта у поточний документ як зв'язаного об'єкта.

+I

Вставка копії вибраного об'єкта у поточний документ.

+T

Відкриття діалогового вікна Ввести заголовок.

+P

Перемикання між переглядом теми й об'єкта.

Пропуск

Перемикання між переглядом теми й об'єкта.

Enter

Перемикання між переглядом теми й об'єкта.

Крок назад (тільки при перегляді об'єкта)

Повернення до основного перегляду.


Вибір рядків та стовпців у таблиці бази даних (відкривається клавішами + Shift + F4)

Сполучення клавіш

Дія

Пропуск

Перемикання вибору рядка (за винятком рядків у режимі редагування).

+Пропуск

Перемикання вибору рядка

Shift+пропуск

Вибір поточного стовпчика

+Page Up

Переміщення вказівника в перший рядок

+Page Down

Переміщення вказівника в останній рядок


Сполучення клавіш для графічних об'єктів

Сполучення клавіш

Дія

Виберіть панель інструментів клавішею F6. За допомогою клавіш зі стрілками вниз і вправо виберіть потрібний значок на панелі інструментів і натисніть +Enter

Вставляння мальованого об'єкта.

Виберіть документ сполученням клавіш +F6 і натисніть Tab

Вибір мальованого об'єкта.

Tab

Вибір наступного мальованого об'єкта.

Shift+Tab

Вибір попереднього мальованого об'єкта.

+Home

Вибір першого мальованого об'єкта.

+End

Вибір останнього мальованого об'єкта.

Esc

Завершення вибору мальованих об'єктів.

Esc (у режимі вибору маркерів)

Вихід із режиму вибору маркерів і повернення до режиму вибору об'єктів.

Стрілка вгору/вниз/вліво/вправо

Переміщення вибраної точки (функції прив'язки до сітки тимчасово недоступні, але кінцеві точки прив'язуються одна до одної).

+стрілка вгору/вниз/вліво/вправо

Переміщення вибраного мальованого об'єкта на один піксель (у режимі вибору)

Зміна розміру мальованого об'єкта (у режимі вибору маркерів)

Обертання мальованого об'єкта (у режимі обертання)

Відкриття діалогового вікна властивостей для мальованого об'єкта.

Перехід у режим вибору точок для вибраного мальованого об'єкта.

Пропуск

Вибір точки мальованого об'єкта (в режимі вибору точок) чи зняття вибору.

Вибрана точка блимає один раз на секунду.

Shift+пропуск

Вибір ще однієї точки у режимі вибору точок.

+Tab

Вибір наступної точки мальованого об'єкта (режим вибору точок)

У режимі обертання можна також вибрати центр обертання.

+Shift+Tab

Вибір попередньої точки мальованого об'єкта (режим вибору точок)

+Enter

Посередині поточного вигляду з'явиться новий мальований об'єкт стандартного розміру.

+Enter на піктограмі Вибір

Активація першого мальованого об'єкта у документі.

Esc

Вихід із режиму вибору точок. Мальований об'єкт залишається вибраним.

Змінення точки мальованого об'єкта (режим редагування точок)

Будь-яка алфавітно-цифрова клавіша

Якщо вибрано мальований об'єкт: перемикання в режим редагування і встановлення курсора в кінець тексту мальованого об'єкта. Вставляється символ, який друкується.

Клавіша при створенні або масштабуванні графічного об'єкта.

Фіксування розташування центра об'єкта.

Клавіша Shift при створенні або масштабуванні графічного об'єкта

Фіксування відношення ширини об'єкта до його висоти.