Symbol Shapes

Відкриває панель інструментів Фігури-символи, яка дозволяє вставляти в документ графічні об'єкти.

Щоб скористатися цією командою…

Піктограма

Фігури-символи


Клацніть відповідну піктограму на панелі інструментів Фігури-символи і перетягуванням у документі намалюйте фігуру.

Піктограма Примітка

Some shapes have a special handle which you can drag to change the properties of the shape. The mouse pointer changes to a hand symbol over these special handles.