More Controls

The More Controls toolbar opens when you click the More Controls icon on the Form Controls toolbar.

Лічильник

Піктограма

Створює лічильник.

Якщо додати лічильник в електронну таблицю Calc, то можна використовувати вкладку "Дані" для створення двостороннього зв'язку між лічильником і коміркою. У результаті при зміні вмісту комірки будуть оновлюватися показання лічильника. І навпаки, при зміні значення лічильника буде змінюватися вміст комірки.

Смуга прокручування

Піктограма

Створює смугу прокручування.

Можна вказати такі властивості смуги прокручування:

Назва у інтерфейсі

Семантика

Мін. значення прокрутки

Вибирає мінімальну висоту або мінімальну ширину смуги прокручування.

Макс. значення прокрутки

Вибирає максимальну висоту або максимальну ширину смуги прокручування.

Типове значення прокрутки

Вказує усталене значення для смуги прокручування, що використовується при відновленні форми.

Орієнтація

Визначає орієнтацію смуги прокручування, тобто горизонтальну або вертикальну.

Крок лінії

Вказує мінімальну відстань, на яку може бути прокручена смуга прокрутки, наприклад, якщо клацнути стрілку.

Крок блоку

Вказує відстань, яка рівна кроку блоку при прокручуванні, наприклад, якщо клацнути між бігунком і стрілкою смуги прокручування.

Затримка

Вказує затримку в мілісекундах між подіями включення смуги прокручування. Це, наприклад, може бути затримка при натисканні стрілки смуги прокрутки та утриманням натиснутої кнопки миші.

Колір символів

Задає колір стрілок смуги прокрутки.

Видимий розмір

Задає розмір повзунка смуги прокрутки в "одиницях виміру значення". Наприклад, значення ("Макс. значення прокрутки" мінус "Мін. значення прокрутки")/2 визначає розмір повзунка в половину довжини смуги прокручування.

Щоб зробити ширину смуги прокручування рівною висоті, задайте для видимого розміру значення, рівне нулю.


У електронної таблиці Calc можна використовувати вкладку "Дані" для створення двостороннього зв'язку між смугою прокрутки і коміркою.

Графічна кнопка

Піктограма

Створює кнопку, яка відображається як зображення. Крім графічного подання, графічна кнопка має ті ж властивості, що і "звичайна" кнопка.

Графічний елемент керування

Піктограма

Створює графічний елемент керування. Він може служити тільки для додавання зображень з бази даних. У документі форми двічі клацніть один із цих елементів керування, щоб відкрити діалогове вікно Додати графіку для вставки зображення. Є також контекстне меню (не в режимі конструктора) з командами для вставки і видалення зображень.

Зображення з бази даних можуть бути відображені у формі, нові зображення можуть бути вставлені в базу даних, поки графічний елемент керування не захищений від запису. Елемент керування повинен посилатися на полі бази даних графічного типу. Тому введіть поле даних у вікні властивостей вкладки Дані.

Поле дати

Піктограма

Створює поле дати. Якщо форма пов'язана з базою даних, значення дат можуть бути отримані з бази даних.

Якщо поле дати зробити розкривним, можна використовувати календар для вибору дати у полі дата. Це також застосовно до поля дати в полі елемента керування "Таблиця".

Піктограма Підказка

Поля дат можна легко змінити за допомогою клавіш зі стрілками вгору і вниз. Залежно від положення курсора день, місяць або рік можна зменшити чи збільшити за допомогою клавіш зі стрілками.


Спеціальні зауваження на полях даних.

Поле часу

Піктограма

Створює поле часу. Якщо форма пов'язана з базою даних, значення часу для форми можуть бути отримані з бази даних.

Піктограма Підказка

Поля часу користувач може легко змінити за допомогою клавіш зі стрілками вгору і вниз. Залежно від положення курсора години, хвилини або секунди можна зменшити чи збільшити за допомогою клавіш зі стрілками.


Вибір файла

Піктограма

Створює кнопку, яка робить можливим вибір файлу.

Числове поле

Піктограма

Створює числове поле. Якщо форма пов'язана з базою даних, числові значення у формі можуть бути отримані з бази даних.

Поле валюти

Піктограма

Створює поле валюти. Якщо форма пов'язана з базою даних, вміст поля валюти для форми може бути отримане з бази даних.

Поле з маскою вводу

Піктограма

Створює поле з маскою введення. Поля з маскою введення містять маску правки і буквенну маску. Маска правки визначає, які дані можуть бути введені. Літерна маска визначає вміст поля з маскою введення при завантаженні форми.

Піктограма Примітка

Зверніть увагу, що поля з маскою введення не експортуються у формат HTML.


Рамка групи

Піктограма

Створює рамку для логічного групування декількох елементів керування. Групи дозволяють об'єднати перемикачі в рамці.

Якщо в документ вставляється рамка групи, то запускається Майстер групи, що дозволяє легко створити групу перемикачів.

Примітка: Якщо ви перетягуєте поле групи елементів керування понад наявні елементи керування та бажаєте обрати один з них, то спершу необхідно відкрити контекстне меню поля групи елементів керування і вибрати Розташувати - Перемістити на задній план. Потім виберіть елемент керування, одночасно утримуючи .

Піктограма Примітка

Групи використовуються тільки для візуального об'єднання. Функціональне групування перемикачів може бути виконана за допомогою визначення імені: у властивостях ім'я всіх перемикачів введіть одне і те ж ім'я, щоб згрупувати їх.


Елемент керування Таблиця

Піктограма

Створює елемент керування "Таблиця" для відображення таблиці бази даних. Якщо створюється елемент керування "Таблиця", з'являється Помічник елемента керування Таблиця.

Спеціальні відомості про елементи керування "Таблиця".

Панель навігації

Піктограма

Створює панель навігації.

Панель навігації дозволяє переміщуватися між записами бази даних або форми бази даних. Елементи керування панелі навігації працюють так само, як і елементи керування стандартної панелі навігації в LibreOffice.