Змінити документ

Use the Edit File icon to activate or deactivate the edit mode.

Піктограма

Змінити файл

Для документів, доступних лише для читання, та для довідки можна увімкнути курсор для вибору. Виберіть Зміни - Виділити текст або відкрийте контекстне меню документа, доступного лише для читання, і виберіть Виділити текст. Курсор для вибору не блимає.