Select Certificate

Select the certificate that you want to digitally sign the current document with.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Файл - Властивості - Загальні, клацніть Цифровий підпис, а потім клацніть кнопку Підписати документ


Про цифрові підписи

Список

Select the certificate that you want to digitally sign the current document with.

Переглянути сертифікат

Opens the View Certificate dialog where you can examine the selected certificate.

Опис

Type a purpose for the signature.