Check for Updates

You can check for updates manually or automatically.

Піктограма Примітка

Checking for updates will also look for updates of all installed extensions.


Choose Help - Check for Updates to check manually.

You can disable or enable the automatic check in - LibreOffice - Online Update.

You will see the Check for Updates dialog with some information about the online update of LibreOffice.

  1. Enable an Internet connection for LibreOffice.

    If you need a proxy server, enter the proxy settings in - Internet - Proxy.

  2. Выберіть Перевірити наявність оновлень для перевірки доступності новішої версії набору офісних застосунків.

Якщо доступна новіша версія, але LibreOffice не настроен для автоматической загрузки, можно выполнить любое из следующих действий:

Якщо LibreOffice налаштований для автоматичного завантаження файлів, завантаження починається негайно і триває навіть при згортанні діалогового вікна.

Якщо автоматичне завантаження деактивовано, запустіть завантаження вручну.

Якщо оновлення не знайдено, діалогове вікно можна закрити.

Піктограма Попередження

Для оновлення LibreOffice требуются полномочия администратора.