Макрос

Opens a dialog to organize macros.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Засоби - Макроси - Керування макросами - LibreOffice Basic або натисніть +F11 (якщо це сполучення не призначено в системі для інших цілей).


Назва макроса

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

Macro from / Save macro in

Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.

Run / Save

Runs or saves the current macro.

Призначити

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

Змінити

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

Створити / Вилучити

Створює новий макрос або вилучає вибраний.

Для створення нового макросу необхідно вибрати модуль "Standard" у списку Макрос, а потім натиснути кнопку Створити.

Щоб видалити макрос, виберіть його та натисніть кнопку Видалити.

Створити бібліотеку

Зберігає записаний макрос у новій бібліотеці.

Новий модуль

Зберігає записаний макрос у новому модулі.

Записник

Відкриває діалогове вікно Керування макросами, в якому можна додавати, змінювати або видаляти наявні модулі, діалогові вікна і бібліотеки макросів.

Вкладка "Модуль/Діалогове вікно"

Дозволяє керувати модулями або діалоговими вікнами.

Модуль/діалогове вікно

Містить список наявних макросів і діалогів.

Змінити

Відкриває вибраний макрос або діалогове вікно для зміни.

Закрити

Закриває діалогове вікно та зберігає всі зміни.

Створити

Відкриває редактор і створює новий модуль.

Створити

Відкриває редактор і створює нове діалогове вікно.

Видалити

Вилучає вибрані елементи після підтвердження.

Вкладка "Бібліотеки"

Служить для керування бібліотеками макросів для поточної програми і всіх відкритих документів.

Розташування

Виберіть застосунок або документ, що містить бібліотеки макросів, які необхідно упорядкувати.

Бібліотека

Служить для відображення списку наявних бібліотек макросів для поточної програми і всіх відкритих документів.

Змінити

Відкриває редактор Basic LibreOffice для зміни вибраної бібліотеки.

Закрити

Закриває діалогове вікно та зберігає всі зміни.

Пароль

Служить для призначення або зміни пароля вибраної бібліотеки.

Створити

Створює нову бібліотеку.

Назва

Введіть назву нової бібліотеки або модуля.

Імпорт

Знайдіть бібліотеку Basic LibreOffice для додавання в поточний список і натисніть кнопку "Відкрити".

Видалити

Вилучає вибрані елементи після підтвердження.

Скрипти

To open the BeanShell Macros dialog box, choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell. To open the JavaScript dialog box, choose Tools - Macros - Organize Macros - JavaScript.

Експорт

Opens a dialog to export the selected library either as an extension or as a Basic library.

Макроси

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Run

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Створити

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Enter a name for the script.

Змінити

Opens the default script editor for your operating system.

Перейменувати

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

Видалити

Prompts you to delete the selected script.

The Macro Selector dialog contains two list boxes, namely the Library list box and the Macro name list box.

Library

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the contents of a library, double-click an entry in the list.

Назва макроса

Click a script, and then click a command button.