Особливості мов

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Засоби - Автоматичне виправлення - Параметри автозаміни - Особливості мов.


Select to apply the replacements while you type [T], or when you modify existing text [M].

Add non-breaking space before specific punctuation marks in French text

Inserts a non breaking space before ";", "!", "?", ":" and "%" when the character language is set to French (France, Belgium, Luxembourg, Monaco, or Switzerland) and before ":" only when the character language is set to French (Canada).

Format ordinal number suffixes (1st ... 1st)

Formats the text characters of ordinals, such as 1st, 2nd, or 3rd, as superscripts. For example, in English text, 1st will be converted to 1st.

Піктограма Примітка

Note that this only applies to languages that have the convention of formatting ordinal numbers as superscript.


Одинарні лапки / Подвійні лапки

Задайте символи, які замінять одинарні або подвійні лапки.

Замінити

Автоматично замінює типовий системний символ для даного типу лапок зазначеним вами символом.

Початок цитати

Виберіть спеціальний символ, яким буде автоматично замінюватись поточний символ відкритих лапок у вашому документі, коли ви виберете Засоби - Автоматичне виправлення - Застосувати.

Кінець цитати

Виберіть спеціальний символ, яким буде автоматично замінюватись поточний символ закритих лапок у вашому документі, коли ви виберете Засоби - Автоматичне виправлення - Застосувати.

Типово

Скидає лапки на типові символи.

Кнопки діалогів

Відновити

Замість змінених значень відовлює попередні значення на сторінці вкладки.

Скасувати

Закриває вікно і скасовує усі зміни.

Гаразд

Зберігає усі зміни та закриває діалог.